Kalendarz Prezydenta

Kategoria: General Udział w konferencji dotyczącej aspektów prawnych monitoringu wizyjnego oraz przedstawienie prefektury na 2019 r. w Urzędzie Miasta