Galeria

Tytuł projektu: Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim-Etap III

Stadion w trakcie przebudowy

ilustracja

Stadion po przebudowie

ilustracja

Tytuł projektu: Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji
miejskiej w Starogardzie Gdańskim

Uroczyste przekazanie autobusów zakupionych w ramach projektu

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Tytuł projektu: Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem
przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim

Ulica „Nowa Jabłowska” w trakcie budowy

ilustracja

ilustracja

Ulica „Nowa Jabłowska” wraz z mostem po zakończeniu prac budowlanych

ilustracja

ilustracja

Tytuł projektu: Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w
Starogardzie Gdańskim

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 przed realizacją projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 po realizacją projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 przed realizacją projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 po realizacji projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 przed realizacją projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 po realizacji projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 przed realizacją projektu:

ilustracja

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 po realizacji projektu:

ilustracja