Zamierzenia

Plan
niektóre zamierzenia realizowane
w IV kwartale 2017 roku
przez Straż Miejską Starogard Gdański

 1. Kontrola zbierania nieczystości po wyprowadzanych zwierzętach.
 2. Udział w zebraniach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz w innych organizowanych na rzecz poprawy porządku publicznego.
 3. Kontrola stanu przygotowania do zimy administratorów osiedli mieszkaniowych oraz właścicieli posesji jak również innych podmiotów.
 4. „Akcja Bezdomni” monitoring miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, pomoc w sytuacjach zagrożenia życia. Stała współpraca z MOPS i Caritas.
 5. „Akcja Znicz” – zabezpieczenie cmentarzy przed kradzieżami stroiszy. Kontrola osób handlujących przy cmentarzach. Zabezpieczenie parkingów.
 6. Bieżące kontrole oraz egzekwowanie usuwania skutków zimy takich jak oblodzone ciągi komunikacyjne, usuwania nawisów śnieżnych i lodowych jak również dużych ilości śniegu na dachach. Szczególnie szkoły, przedszkola, budynki wielkopowierzchniowe.
 7. Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego w szkołach podstawowych klasy 1-3 przy współpracy ze Starogardzkim Centrum Kultury pt. „Mikołaj moich marzeń”. Wieńczący cykl pogadanek w szkołach mających na celu przybliżenie pracy Strażnika Miejskiego.


Plan
niektóre zamierzenia realizowane
w III kwartale 2014 roku
przez Straż Miejską Starogard Gdański

 1. Kontynuacja wspólnych patroli zmotoryzowanych z policją w godzinach nocnych w okresie wakacji letnich.
 2. Prowadzenie dalszych działań we wspólnych patrolach pieszych z policją w rejonie targowiska miejskiego i ciągu pieszego od tego targowiska do dworca PKP.
 3. Kontrola umów na wywóz nieczystości płynnych oraz dalsza kontrola wyposażenia posesji w pojemniki na śmieci.
 4. Kontrola spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw dzieci i boisk przyszkolnych publicznych.
 5. Zwracanie uwagi na sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i spożywanie alkoholu w obrębie placówek handlowych.
 6. Sprawdzenie koncesji na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych.
 7. Kontrola prawidłowego parkowania w obrębie „starego miasta” ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Rynek.
 8. Kontrola zbierania nieczystości po wyprowadzanych zwierzętach.