Zabytkowa brama przy Pałacu Wiechertów w remoncie

Firma MSP SMOK we wrześniu rozpoczęła remont bramy wjazdowej przy Pałacu Wiechertów na ul. Kanałowej. Prace potrwają do końca 2017 roku. Firma zrekonstruuje zniszczone elementy bramy, przywracając jej pierwotne walory artystyczno-estetyczne. Zabezpieczy też zabytkowy obiekt przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. Modernizacja będzie kosztowała około 128 tys. zł.

W czerwcu 2017 roku Gmina Miejska Starogard Gdański ogłosiła zapytanie ofertowe na odrestaurowanie zabytkowej bramy przy ulicy Kanałowej w Starogardzie Gdańskim. Spośród dwóch nadesłanych ofert lepsze warunki zaproponowała firma MSP „SMOK” Keister, Ksepka Spółka Jawna. We wrześniu rozpoczęła prace budowlane.

Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kanałowej i Kanału Młyńskiego rzeki Wierzycy w Starogardzie Gdańskim, polega na przywróceniu jej pierwotnych walorów artystyczno – estetycznych. Firma SMOK zrekonstruuje zniszczone elementy obiektu i zabezpieczy go przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych. Ustabilizuje również konstrukcję budowli. Prace potrwają do końca 2017 r., a ich koszt wyniesie ok. 128 tys. zł.

W sierpniu br. przedstawiciele władz miasta – przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski oraz zastępca prezydenta miasta Przemysław Biesek-Talewski spotkali się z właścicielem Pałacu Wiechertów. Celem spotkania było ustalenie zakresu robót w części obiektu, należącego do właściciela Pałacu, która łączy się bezpośrednio z odrestaurowywaną bramą, aby końcowy efekt renowacji był w pełni zadowalający. Właściciel zadeklarował, że skontaktuje się z wykonawcą prac i będzie dążył do tego, aby najpóźniej w przyszłym roku odrestaurować swoją część budynku. Przy okazji spotkania wiceprezydent poruszył kwestię samego Pałacu Wiechertów. Właściciel nieruchomości zapewnił władze miasta, że nie dopuści do degradacji zabytku. Będzie dbał o to, aby budynek był zamknięty, zabezpieczony i chroniony przez firmę ochroniarską. Poinformował również, że myśli o sposobie zagospodarowania Pałacu i w najbliższym czasie przedstawi miastu konkretne propozycje. Zamierza też złożyć wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich, jako że budynek jest zabytkowy, a miasto co roku dysponuje pulą środków na takie zadania.

Remont bramy wjazdowej przy Pałacu Wiecherta na ul. Kanałowej potrwa do końca 2017r.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl