XX Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby – XI Memoriał

Mapa niedostępna

Data/Czas
29.08.2015 - 30.08.2015
08:00 - 18:00

Lokalizacja
Miejska Hala Sportowa im. Andzreja Grubby

Wstęp

Strona www
www.osir.com.pl


CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, tenisisty Andrzeja Grubby.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór sportowca – Mistrza Andrzeja Grubby.

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

TERMIN I MIEJSCE
29 – 30 sierpnia 2015 r.
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
godz. 8.00 – 8.45 – zgłoszenia
godz. 9.00 – odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem sędziów i organizatora
godz. 9.30 – rozpoczęcie gier
godz. 11.00 – uroczyste otwarcie imprezy – Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby

ZGŁOSZENIA
pisemne i telefoniczne do dnia 28 sierpnia do godz. 15.00
pod nr tel./fax 58 56 221 20, lub e-mail osir@osir.com.pl oraz osobiście w dniu zawodów w godz. od 8.00 do 8.45 przed losowaniem.
Więcej informacji, 58 56 221 20, 503 070 088, 505 266 168 oraz www.osir.com.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
– kategorie młodzieżowe – 12 zł
– kategorie seniorskie – 20 zł

Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów.

2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację studencką, uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych. Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w rankingu (niezbędne do rozstawienia).
3. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.
4. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek, dyplom za udział, koszulka)

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
I dzień – 29 sierpnia: żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy
II dzień – 30 sierpnia: seniorzy, weterani, amatorzy, VIP.
1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.
2. Kategorie:
Skrzat – wiek do 9 lat, urodzeni w 2007 roku i młodsi,
Żak – wiek 10 – 11 lat, urodzeni 2005 – 2006 rok,
Młodzik – wiek 12 – 13 lat – urodzeni 2003 – 2004,
Kadet – wiek 14 – 15 lat – urodzeni 2001 i 2002 rok,
Junior – wiek 16 – 18 lat – – urodzeni 1998, 1999 i 2000 rok,
Młodzieżowiec – 19 – 21 lat – urodzeni 1997, 1996 i 1995 rok,
Seniorzy – urodzeni 1994 rok i starsi,
Weterani – 1975 rok i starsi, (którzy ukończyli 40 rok życia), posiadający licencje Amatorzy, nigdy nie zrzeszeni w PZTS,
VIP, zaproszeni goście, sponsorzy

*amatorzy, czyli nie byli nigdy na listach zawodników drużyn PZTS (Polski Związek Tenisa Stołowego)

więcej informacji: www.osir.com.pl

XX Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby - XI Memoriał

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl