Otwarcie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny

Wczytuję mapę...

Data/Czas
13.04.2019
12:00

Lokalizacja
Starogard Gdański, ul. Kościuszki 65

Wstęp
wolny

Strona www
www.starogard.pl


Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza mieszkańców na otwarcie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. Uroczyste przecięcie wstęgi odbędzie się 13 kwietnia o godz. 12:00 w budynku mieszczącym się przy ul Kościuszki 65.

Budynek dawnej szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki 65 przeszedł gruntowny remont. Od 1 kwietnia jest siedzibą Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. W nowo powstałym Centrum kompleksową pomoc otrzymują rodziny z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo – wychowawcze lub nie radzą sobie z uzależnieniami czy przemocą domową, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jest to placówka wsparcia dziennego, w której odbywają się zajęcia opiekuńcze, specjalistyczne i tzw. praca podwórkowa. Dzieci i młodzież mogą uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej, która otwarta jest 5-6 dni w tygodniu przez 4-5 godzin dziennie po południu i wieczorem oraz w soboty. Każdego roku z doradztwa skorzysta 50 osób. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2022 roku.

13 kwietnia o godz. 12:00 Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak zaprasza mieszkańców na jego uroczyste otwarcie.

Mieszkańcy będą mieli możliwość obejrzenia wyremontowanego budynku, który w całości przeznaczony jest na funkcję społeczną oraz będą mogli przyjrzeć się prowadzonym tam zajęciom.

Program wydarzenia:

carving – warsztaty rzeźbienia w owocach,
zajęcia rekreacyjne,
kącik zdrowej żywności,
punkt porad dla rodziców.
Partnerami projektu są: Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91.

Otwarcie Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl