KONKURS LITERACKI „Serce w moim mieście…”

Wczytuję mapę...

Data/Czas
21.05.2019 - 12.07.2019
00:00 - 15:00

Lokalizacja
ODK

Wstęp

Strona www


KONKURS LITERACKI dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego
„Serce w moim mieście …”
w ramach „Starogardzkiego Dnia Książki”

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich starogardzian, bez względu na wiek.

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej: opowiadanie lub wiersz w temacie: „Serce w moim mieście”.

4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu wydrukowanym + przesłanie na e-mail: (maksymalnie 2 strony A4).

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy i mail, jeśli posiada.

6. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

Termin nadsyłania prac i podpisania deklaracji RODO: 12.07.2019 godz. 15.00.
Należy to wykonać w dwóch formach:
– e-mailowo: odk@smkociewie.com.pl
– osobiście/listownie (ODK, ul. Reymonta 1, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem „Konkurs literacki”)

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest podpisanie deklaracji RODO w ODK.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas „Starogardzkiego Dnia Książki” w ODK: 15.09.2019 (15.00 – 18.00)

szczegóły na www.odk.smkociewie.com.pl

KONKURS LITERACKI "Serce w moim mieście..."

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl