Grubba 60′

Wczytuję mapę...

Data/Czas
20.05.2018
Całodniowe

Lokalizacja
Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby

Wstęp

Strona www


GRUBBA’60
Turniej Tenisa stołowego z okazji obchodów 60 rocznicy urodzin Andrzeja Grubby

I CEL IMPREZY
1. Uczczenie pamięci olimpijczyka, wybitnego sportowca, wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, tenisisty Andrzeja Grubby.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży miast i wsi naszego kraju w oparciu o wzór sportowca – Mistrza Andrzeja Grubby.
3. Uroczyste odsłonięcie postumentu Andrzeja Grubby

II. ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Polski Związek Tenisa Stołowego
Fundacja Andrzeja Grubby
KS „Beniaminek 03”

IV. TERMIN I MIEJSCE
20 maja 2018 r. Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

godz. 8.3o – 9.30 – zgłoszenia (kat. żak, młodzik, kadet)
godz. 9.45 – odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem sędziów i organizatora.
godz. 10.00 – rozpoczęcie gier kat. Żak, młodzik, kadet
godz. 10.3o – 12.30 – zgłoszenia (kat. weteran)
godz. 12.45 – odprawa techniczna i losowanie gier wg zgłoszeń pisemnych w biurze turnieju z udziałem sędziów i organizatora.
godz. 13.00 – rozpoczęcie gier kat. weteran
godz. 14.00 – uroczyste otwarcie imprezy odsłonięcie pamiątkowego postumentu Andrzeja Grubby – Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby

V. ZGŁOSZENIA
Pisemne i telefoniczne do dnia 19 maja do godz. 15.00pod nr
tel. 533 236 148 , lub e-mail osir@osir.com.pl oraz osobiście w dniu zawodów przed losowaniem gier.
Więcej informacji 505 266 168 oraz www.osir.com.pl.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:
– kategorie żak, młodzik, kadet – 15 zł
– kategoria weteran – 25 zł
Opłata startowa na konto Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
95 8340 0001 2002 3010 6817 0001 oraz w dniu zawodów.

2. Przy WERYFIKACJI w dniu zawodów zawodnik jest zobowiązany okazać legitymację uczniowską lub dowód tożsamości w przypadku osób dorosłych oraz potwierdzenie wpłaty opłaty startowej.
Ponadto zawodnik podaje ILOŚĆ PUNKTÓW zdobytych w rankingu PZTS (niezbędne do rozstawienia).
4. Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy ze zmiennym obuwiem sportowym.
5. W ramach wpisowego dla każdego zawodnika pakiet startowy (posiłek, dyplom za udział, koszulka).

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem.
2.Kategorie:
– Żak
– Młodzik
– Kadet
– Weterani
– kat. open kobiet
– kat. mężczyzn 40 – 49 lat
– kat. mężczyzn 50 – 59 lat
– kat. mężczyzn 60 – 64 lat
– kat. mężczyzn 65 – 69 lat
– kat. mężczyzn 70 lat i powyżej

3. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii wiekowej w danym dniu.
4. Sędzia główny zawodów – – sędzia klasy państwowej.
5. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych zawodników.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W kategoriach wiekowych za zajęcie I do III miejsca nagrody rzeczowe.
2. Nagrody specjalne: dla najmłodszych zawodników (dziewczynka i chłopiec).
3. Nagroda wyróżnienia dla zawodniczki i zawodnika z regionu Kociewia.
4. Nagrody do losowania wśród wszystkich uczestników na zakończeniu rozgrywek w każdym dniu imprezy.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Organizator zabezpiecza szatnie tylko na potrzeby przebrania i kąpieli (dysponujemy ośmioma szatniami).
2. Do dyspozycji zawodników depozyt – szafka na klucz, kaucja 20 zł do zwrotu po imprezie.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
4. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.
5. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.
6. Uczestnicy imprezy przyjeżdżają na własny koszt.
7. Uczestnicy imprezy ubezpieczają się od NNW na własny koszt.

Grubba 60'

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl