Wspólna walka o czyste powietrze

1 lutego władze miasta, urzędnicy, przedstawiciele elektrociepłowni oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku spotkali się z mieszkańcami Starogardu, żeby omówić dotyczący nas wszystkich problem stanu powietrza.

Debata społeczna pn. „Jakość powietrza atmosferycznego w Starogardzie Gdańskim – stan obecny i przeciwdziałanie jego zanieczyszczeniu” rozpoczęła się od omówienia aktualnego stanu powietrza oraz podjętych działań służących poprawie jego jakości.

Wystąpienia przygotowali: kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sebastian Brauer, przedstawicielki Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego: Alina Bartosz oraz Joanna Mospinek, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku: Radosław Rzepecki (Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) oraz Beata Kujawska (Specjalista z Wydziału Monitoringu), przedstawiciel starogardzkiej Elektrociepłowni: Piotr Nowotny, a także pracownicy GPEC Starogard Gdański.

Mówiono m. in. o tym, co do tej pory udało się zrobić w zakresie poprawy jakości powietrza. – Działań samej Gminy Miejskiej jest sporo. Należą do nich chociażby: udział w konkursie pn. „Czyste Powietrze Pomorza”; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; kontrole Straży Miejskiej, dotyczące rodzaju i jakości materiałów spalanych w domowych piecach; ograniczenie ilości wydzielanych do powietrza spalin poprzez: lobbowanie na rzecz budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego; zakup 11 proekologicznych autobusów z normą czystości spalin Euro 6 w I półroczu 2018 roku, a w kolejnych latach plan zakupu autobusów hybrydowych lub elektrycznych; wspieranie elektromobilności poprzez montaż na terenie miasta stacji ładowania pojazdów elektrycznych (pierwsze takie stacje pojawią się w 2018 roku) oraz wprowadzenie darmowego parkowania samochodów elektrycznych w strefie płatnego parkowania i na płatnych parkingach gminnych; rozwój sieci dróg rowerowych oraz rozpoczęcie prac nad systemem roweru miejskiego; wprowadzenie (wzorem Krakowa) darmowej komunikacji miejskiej dla właścicieli samochodów osobowych w dni, w których przekroczony będzie dopuszczalny poziom stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu – mówił Sebastian Brauer, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Gmina w 2018 roku, w związku z poprawą jakości powietrza, jest wdrożenie gminnego systemu informowania mieszkańców o jego jakości. System będzie działać w oparciu o sieć czujników, które na bieżąco będą mierzyć poziom zanieczyszczeń w powietrzu – stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Mieszkaniec za pomocą specjalnej aplikacji lub na dedykowanej stronie internetowej będzie mógł sprawdzić jaki jest aktualny stan powietrza i na tej podstawie planować swoją aktywność w mieście. Czujniki pomogą też dokładniej zidentyfikować źródła odpowiedzialne za złą jakość powietrza.

W planach miasto ma zamiar wdrożenie „Mobilnej platformy monitoringu wybranych parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów”. Dzięki zastosowaniu drona znacznie skróci się czas procedury kontrolnej, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającą się z komina, natychmiast zbada jej skład. Za pomocą specjalnego oprogramowania dane trafią do operatora i zostaną zapisane w bazie. Wykrycie szkodliwych gazów i pyłów będzie dowodem na to, że właściciel kontrolowanej nieruchomości do jej ogrzewania używa słabej jakości paliwa stałego lub spala w piecu np. odpady. Zakup drona planowany jest w latach 2018-2019.

Przedstawiciele gestorów sieci ciepłowniczych omówili ponadto kwestie związane z rozwojem tych sieci jako element walki ze smogiem.

Świadomość społeczna na temat zagrożeń, płynących z zanieczyszczonego powietrza i potrzeba praktykowania proekologicznych zachowań są równie ważne jak konkretne działania skierowane przeciwko tym zanieczyszczeniom. Walka ze smogiem dotyczy wszystkich: władz samorządowych, gestorów sieci, instytucji specjalizujących się w tematyce powietrza i samych mieszkańców. Aby rozbudzić świadomość tych ostatnich miasto organizuje różne społeczno-informacyjne kampanie.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w debacie zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest dla każdego z nas stan powietrza, którym oddychamy. Zadawali pytania i proponowali, jak ich zdaniem można byłoby walczyć z problemem smogu. Każda sugestia jest cenna i zostanie wzięta pod uwagę przy planowaniu kolejnych działań w mieście.

Fot. Małgorzata Rogala

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl