Ważne informacje dla rodziców przedszkolaków

Od 12 lutego do 2 marca 2018 r. rodzice dzieci uczęszczających do starogardzkich przedszkoli składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego dzieci na rok szkolny 2018/2019 w placówkach, do których obecnie uczęszczają. Od 12 marca 2018 r. rozpocznie się nabór na wolne miejsca w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Żeby ułatwić rekrutację, nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wspomagany jest elektronicznie. Dlatego, aby zapisać dziecko do placówki należy wypełnić wniosek, który można znaleźć na stronie http://www.starogardgdanski.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać na stronach internetowych każdego publicznego przedszkola oraz szkoły z oddziałami przedszkolnymi.

Druk wniosku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 12 marca od godz. 9:00 do 30 marca do godz. 15:00. 20 kwietnia br. do publicznej wiadomości podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do placówek.

Od 23 kwietnia do 4 maja 2018 r. rodzice powinni złożyć pisemne oświadczenie – potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zostało ono zakwalifikowane. 7 maja opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W razie pytań związanych z procesem naboru należy skontaktować się z właściwą placówką lub Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański pod nr tel. (58) 530-60-98.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl