Uwaga! Nocna i świąteczna pomoc przenosi się do szpitala

W służbie zdrowia zmienia się miejsce udzielania nocnej i świątecznej pomocy. Od 1 października należy jej szukać w szpitalach. W Starogardzie udzielać jej będzie Kociewskie Centrum Zdrowia.

Od najbliższej niedzieli (1 października) w Starogardzie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielać będzie Kociewskie Centrum Zdrowia przy ul. Balewskiego 1. W dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy w szpitalu dyżurować będzie zespół lekarsko-pielegniarski, który udzieli chorym porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Dal pacjentów zgłaszających się do nocnej i świątecznej pomocy po godz. 18.00 KCZ udostępni bezpłatne miejsca postojowe przed szpitalem.

Zmiany zaczną obowiązywać w niedzielę 1 października od godz. 8.00 rano.

Celem wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmian jest zmniejszenie kolejek na SOR-rze i przekierowanie lżej chorych do nocnej i świątecznej pomocy, działającej w jego pobliżu. Ma to służyć poprawie życia pacjentów. Oba punkty będą ze sobą współdziałały. Pacjent, który zgłosi się do SOR-u, a nie będzie wymagał tego typu pomocy, zostanie szybko i sprawnie przekierowany w odpowiednie miejsce, gdzie otrzyma nocną lub świąteczną pomoc. W przypadku, gdyby jednak jego stan gwałtownie się pogorszy, natychmiast wróci na SOR.

Nocna i świąteczna pomoc będzie udzielana pacjentom w szpitalu na parterze w gabinetach nr 77 i 79 – wejście główne. 

Kiedy i gdzie skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna pomoc medyczna działa w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Z pomocy nocnej i świątecznej można korzystać po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Dyżurujący w przychodni lekarze udzielą porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. Pacjent może zgłosić się do dowolnej placówki świadczącej nocną i świąteczną pomoc medyczną – w tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja.

Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ?
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdym szpitalu lub przychodni, które udzielają takiej pomocy (w całej Polsce) lub w miejscu pobytu chorego albo uzyskać poradę telefoniczną w przypadku:
–  nagłego zachorowania,
–  nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
–  gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ?
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
– infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
– bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
– bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
– biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
– nagłego zatrzymania stolca lub moczu,
– nagłego bólu kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. opatrunki, leki podawane w iniekcjach) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty.

Wszystkie powyższe sprawy pacjent może zrealizować u swojego lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przychodni.

Gdzie w najbliższej okolicy można uzyskać świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ?

Starogard Gdański: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. dra Józefa Balewskiego 1, tel. 58 774 96 80 
Tczew: Szpitale Tczewskie, ul. 30 Stycznia 57/58, tel. 58 777 66 01
Gniew: Szpitale Tczewskie, ul. Witosa 10, tel. 58 535 22 90 wew. 38
Kościerzyna: Szpital Specjalistyczny, ul. Alojzego Piechowskiego 36, tel. 58 686 08 88
Kwidzyn: ZDROWIE Sp. z o. o., ul. Józefa Hallera 31, tel. 55 645 84 15, 58 645 83 47
Sztum: Szpitale Polskie Spółka Akcyjna, ul. Reja 12, tel. 55 640 61 58
Chojnice: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, tel. 52 395 67 04
Czersk: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 11, tel. 52 398 95 09

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl