Zmiana adresu Hufca Pracy

UWAGA !

Z dniem 1 czerwca 2018 r. zmianie ulega adres siedziby
11- 4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Nowa lokalizacja:
ul. Generała Józefa Hallera 19 A
83–200 Starogard Gdański
Numer telefonu pozostaje bez zmian.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl