XI sesja Rady Miasta Starogard Gdański

XI Sesja w dniu 5 czerwca 2019, godz. 16:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański. 

Porządek obrad

1. Otwarcie XI sesji Rady Miasta.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11,U2 (teren przy ul. Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 6):

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 6):

6. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl