Hufiec rekrutuje, skorzystaj z okazji

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór młodzieży szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII) na semestr letni roku szkoleniowego 2018/2019.

W trakcie nauki przyuczenie do konkretnych zawodów. Możliwość zdobycia poszukiwanego, dobrze płatnego zawodu. Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Ponadto możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz w ealizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijania swoich zainteresowań w ramach świetlicy środowiskowej i na zajęciach kółek zainteresowań.

Do dyspozycji uczestników hufca jest doradca zawodowy. Działa też Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca ul. Hallera 19 A w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godz. 7:45 – 15:45.