Trwa remont ulicy Kopernika. Pierwszy odcinek na ukończeniu

Na odcinku około 500 metrów trwa remont jednej z najbardziej eksploatowanych w Starogardzie jezdni. Robotnicy przygotowują podkład pod nowe chodniki oraz wjazdy do domów na pierwszym odcinku i rozbierają nawierzchnię na kolejnym fragmencie drogi. Z utrudnieniami w ruchu kierowcy muszą się liczyć prawdopodobnie do końca listopada br.

Jak informuje Wydział Techniczno-Inwestycyjny, który nadzoruje inwestycję, wykonawca kończy właśnie przebudowę ulicy Kopernika na odcinku od wjazdu do sklepu LIDL do wjazdu w ulicę Szumana. Ekipa budowlana przygotowuje nawierzchnię nowego chodnika z kostki betonowej, montuje krawężniki oraz robi podbudowę chodnika. Gotowa jest też pierwsza zatoka autobusowa po prawej stronie ulicy na wysokości sklepu LIDL.

Odcinek  ulicy Kopernika od wjazdu do sklepu LIDL do wjazdu na ul. Szumana jako pierwszy został poddany modernizacji.

Pod koniec maja br. na pierwszym z trzech odcinków, na które podzielona została modernizacja ul. Kopernika, Firma Strabag rozebrała starą nawierzchnię oraz chodniki. Zabezpieczyła też znajdującą się tam zieleń przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie robót modernizacyjnych. Prace remontowe zaczęła od przebudowy infrastruktury podziemnej, czyli kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego oraz od usunięcia kolizji z sieciami teletechniczną i gazową.

Przebudowa ulicy Kopernika obejmuje infrastrukturę podziemną oraz budowę nowej nawierzchni wraz z chodnikami

Zgodnie z umową nawierzchnia ulica Kopernika będzie zmodernizowana na 500 m. odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pelplińską. Oprócz nawierzchni jezdni, wykonawca wyremontuje także chodniki po obu stronach. Po lewej w kierunku ul. Pelplińskiej powstanie ścieżka rowerowa w tzw. ciągu pieszo-rowerowym.

Nowa jezdnia będzie miała ok 6 metrów szerokości

Realizacja inwestycji powinna zakończyć się pod koniec listopada 2019 r.

Od 28 sierpnia wyłączony z ruchu jest fragment ulicy Kopernika na odcinku od ul. Szumana do ul. Pelplińskiej. Udostępniony dla ruchu został natomiast remontowany do tej pory odcinek od Ronda Św. Wojciecha do ul. Szumana (bez możliwości wjazdu w ul. Szumana).

– Modernizacja ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pelplińską jest kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym roku projektu przebudowy całej ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Lubichowską do skrzyżowania z ul. Pelplińską – powiedział Tadeusz Błedzki zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych. – Pod koniec 2018 roku firma PBD ze Starogardu Gdańskiego wykonała I etap przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubichowską do ronda św. Wojciecha. Remont kosztował 3,2 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1,2 mln złotych z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Za przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu ok. 800 tys. zł zapłaciło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR –WiK Sp. z o.o. Koszt obecnie remontowanego odcinka to ok. 5,15 mln zł. Miasto złożyło wniosek o 50% dofinansowanie inwestycji z narodowego programu „Fundusz Dróg samorządowych”. Rozstrzygniecie konkursu powinno nastąpić do połowy września – zakończył wiceprezydent.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl