Transport zbiorowy

„Nieporozumienie polega między innymi na utożsamianiu dostępności komunikacyjnej śródmieścia z jego dostępnością dla samochodu. Tymczasem dostępność to możliwość dojazdu (lub dojścia) o dowolnej porze w krótkim czasie dla jak największej grupy osób. Jeśli w grę wchodzi tradycyjne centrum, w którym na małym obszarze dzieje się dużo, to wymaga to wydajnych środków przemieszczania się, które nie zajmują dużo miejsca – czyli sprawnego transportu publicznego.”

Źródło: Jacek Wesołowski, Miasto w ruchu, Łódź 2008.

http://www.miastowruchu.pl/doc/miasto_w_ruchu_ebook.pdf