System Zarządzania Jakością ISO

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Sprawna i przyjazna oraz zgodna z prawem obsługa mieszkańców Starogardu Gdańskiego, jak również pozostałych Klientów naszego Urzędu, w historii samorządu terytorialnego była i pozostaje postrzegana przez kierownictwo i pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański jako nasza powinność. Rozumiejąc, jak istotną rolę w wyznaczaniu poziomu życia starogardzian odgrywa administracja samorządowa naszego miasta, w zmieniającym się środowisku geopolitycznym i gospodarczym, przy jednoczesnym wzroście zakresu oczekiwań społecznych dotyczących spełnienia naszych zbiorowych potrzeb, jako naszą powinność pojmujemy również nieustanne dążenie do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług oraz wykonywanych przez nas zadań.

Dążąc do spełnienia wyżej określonej powinności oraz chcąc być postrzeganym jako poważny partner przez lokalne środowisko gospodarcze i potencjalnych inwestorów, którzy rozważają ulokowanie swojego kapitału na naszym rynku, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w naszym Urzędzie Zintegrowanego Systemy Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Politykę Jakości – Misję dla naszego Urzędu wyznaczają następujące cele strategiczne:

· Przyjazna obsługa Klientów urzędu świadczona w granicach obowiązującego prawa, w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy,
· Organizacja pracy ukierunkowana na stałe doskonalenie jej jakości, efektywności i skuteczności oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu,
· Utrwalanie wśród pracowników Urzędu świadomości o służebnej roli administracji wobec mieszkańców miasta,
· Stałe pogłębianie zaangażowania pracowników Urzędu w zarządzanie jakością ich pracy, pracy całego urzędu oraz w rozwój Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownictwo i pracownicy Urzędu niniejszym deklarują wolę realizacji celów naszej Polityki Jakości – Misji w ramach działania na rzecz stałego rozwoju Miasta Starogard Gdański. Zobowiązujemy się również do stosowania w naszej pracy oraz ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemy Zarządzania.