Strajk w szkołach trwa dalej

W poniedziałek 8 kwietnia do ogólnopolskiego strajku nauczycieli w Starogardzie przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe oraz czerty z siedmiu przedszkoli. W sumie 378 nauczycieli i 51 pracowników administracji. We wszystkich placówkach oświatowych zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostały zawieszone do odwołania.

Dyrektorzy proszą rodziców o zapewnienie dzieciom opieki. Oczywiście dla tych dzieci, którym rodzice – w uzasadnionych przypadkach – nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła nadal będzie organizować zajęcia opiekuńcze.

8 i 9 kwietnia z zajęć opiekuńczych przygotowanych przez szkoły łącznie skorzystało około 50 dzieci.

Od środy 10 kwietnia do piątku 12 kwietnia w szkołach nr 1, 3, 6 i 8 odbędą się egzaminy gimnazjalne. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie klas trzecich gimnazjum.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00. Uczniowie zbierają się w szkole od godz. 8:15.

Rekolekcje w SP 4

W Szkole Podstawowej Nr 4 w dniach 10-12 kwietnia odbędą się rekolekcje według następującego porządku:

10 kwietnia
godz. 9:00 – Msza Św. dla klas V, VI i VII
godz. 11:00 – Msza Św. dla klas I – IV
godz. 17:00 – Msza Św. dla klas VIII

11 i 12 kwietnia
Godz. 8:00 – 9.30 – rekolekcje dla klas V i VI – na sali gimnastycznej w szkole
Godz. 10:00 – 11.30 – rekolekcje dla klas IVa, IVc, IVe oraz wskazanych klas I-III (sala gimnastyczna szkoły) + rekolekcje dla klas VII (stołówka)
Godz. 12.30 – 14.00 – rekolekcje dla klas IVb, IVd, IVf oraz wskazanych klas I-III (sala gimnastyczna szkoły) + rekolekcje dla klas VIII (stołówka)