Inwestycyjne „bum”, czyli co słychać na starogardzkich budowach

Przebudowa dworca PKP, budowa dworca autobusowego, remont ul. Kolejowej, modernizacja Alei Wojska Polskiego, budowa nowego odcinka ul. Hillar, przebudowa Rynku i ul. Kościuszki to tylko kilka z prowadzonych aktualnie inwestycji w mieście. W sumie prace modernizacyjne prowadzone są na 7 budowach, a ich łączny koszt to ponad 53 mln zł. Tyle zostanie zainwestowane w Starogard do końca 2018 roku.

Od dwóch miesięcy trwają prace przy budowie integracyjnego węzła komunikacyjnego. Inwestycję za ponad 30 mln zł realizuje firma Strabag z Pruszkowa. Aktualnie pracuje równocześnie na czterech frontach. Najsprawniej idzie przebudowa dworca PKP i budowie dworca autobusowego. Praktycznie wszystkie roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Przebudowa Dworca PKP w Starogardzie Gdańskim /fot. Filmowy Dom Produkcyjny Łukasz Kowalski/

Opóźnienie w stosunku do przyjętych założeń wystąpiło przy modernizacji Alei Wojska Polskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wybickiego. Wykonawcę przyhamowały prace związane z przebudową kolektora deszczowego. Biorąc jednak pod uwagę obecny stan zaawansowania inwestycji na tym odcinku, w najbliższym czasie rozpocząć się powinny roboty drogowe, czyli korytowanie oraz wykonanie podbudów dla docelowej nawierzchni kamiennej. Równocześnie prowadzona będzie przebudowa kolizji energetycznych, oświetlenia i kanałów na potrzeby monitoringu. Wykonawca zapewnia, że pomimo opóźnienia prac w niektórych obszarach, termin ich zakończenie w żaden sposób nie jest zagrożony.

Budowa kolektora deszczowego na Alei Wojska Polskiego 

Kolejne prace prowadzone są na ul. Kolejowej od ul. Skarszewskiej do Alei Wojska Polskiego oraz na ul. M. Hillar i tzw Nowoprojektowanej (przy siedzibie PKSu). Na obu odcinkach kończy się właśnie przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu. Aktualnie przebudowywane są kolizje elektroenergetyczne i rozpoczęto już prace związane z układaniem linii kablowych pod oświetlenie. Na niektórych odcinkach rozpoczęto też prace drogowe. Zgodnie z planem na odcinku. ul. Kolejowej oraz Hillar i Nowoprojektowanej jeszcze w tym roku mają być ułożone nawierzchnie bitumiczne – najprawdopodobniej bez ostatecznej warstwy ścieralnej.

Budowa ul. Hillar i Nowoprojektowanej ulicy przy węźle komunikacyjnym.

Jeżeli chodzi o ul. Kościuszki, również tu na froncie robót w końcu widać prace drogowe. Zakończono etap prac ziemnych na I odcinku  i rozpoczęto układanie krawężników oraz podbudowę ulicy z kruszywa łamanego.

Prace drogowe na ulicy Kościuszki ( realizacja II etapu przebudowy).

Trwa też przebudowa skrzyżowania z ul. Pelplińską. Układanie pierwszych warstw bitumicznych na remontowanym odcinku od skrzyżowania z ul. Pelplińska do wysokości hurtowni Materiałów budowlanych DAK-BUD zaplanowano na początek października. Zaraz po jej ułożeniu front robót zostanie przerzucony na II odcinek w pobliże szkoły wyższej i II Liceum Ogólnokształcącego. W tej chwili trwają tam prace związane z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych i przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Na całej długości ulicy Kościuszki etapu II linia energetyczna zostanie skablowana. Zgodnie z umową zadanie powinno się zakończyć do końca października. Jednak z uwagi na prace archeologiczne, które miały miejsce w obszarze inwestycji oraz z powodu licznych kolizjami z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, ten termin wydłuży się do końca listopada. Zadanie kosztuje blisko 4 mln zł. W połowie jest finansowane przez miasto, a w połowie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.. Zgodnie z zasadami tego konkursu inwestycja musi być zakończona w tym roku.

Przebudowa skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulica Pelplińską.

Przy tej okazji należy wspomnieć, że władze miasta 14 września br. w ramach PRGiPID na lata 2016-2019, złożyły kolejny wniosek o dofinansowanie tym razem – rozbudowy i przebudowy ul. Kopernika. Ulica wymaga kapitalnego remontu. Planowana przebudowa podzielona ma być na dwa etapy: odcinek I o długości 471 mb obejmie ul. Kopernika na odcinku od ul. Lubichowskiej do ul. Sienkiewicza, a odcinek II o długości 402 mb – ul. Kopernika na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Pelplińskiej. Przedsięwzięcie obejmie przebudowę i rozbudowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zatok i przystanków autobusowych oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone na przełomie listopada i grudnia. Planowany koszt realizacji inwestycji to 6 mln zł. Miasto może uzyskać max 50% dofinansowania tj. 3 mln zł i o tyle ubiega się z programu rządowego.

Ulica Kopernika

Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie na przebudowę Kopernika, zmodernizowana ulica będzie pięknie komponowała z odnowionymi drogami wewnętrznymi na osiedlu przy niej. Aktualnie trwają tam prace wykończeniowe, które zamkną caą inwestycje. Drugi etap budowy dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul Kopernika kosztował Miasto prawie 0,5 mln zł. Zadanie zrealizowała firma WNORTEX z Owidza.

Wyremontowane drogi wewnętrzne na osiedlu przy ul. Kopernika.

„Rynek od Nowa” to inwestycja, na którą wszyscy czekali od lat i z którą wiążą wielkie nadzieje. Zaplanowane do końca maja 2018 roku prace będą kosztować miasto blisko 9,7 mln zł. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A w Starogardzie Gdańskim. Od lipca prowadzi przebudowę ul. Podgórnej i Wodnej. Wykonało tam już nową kanalizację sanitarną, a obecnie wymieniany jest kanał deszczowy.

Przebudowa ulicy Podgórnej

Firma PBD rozpoczęła też prace na wschodniej części Rynku. Rozebrała nawierzchnię, aby wybudować nową kanalizację sanitarną.

Budowa kanalizacji sanitarnej na wschodniej stronie Rynku

Niedługo zaczną się prace związane z budową nowego oświetlenia oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. Niestety prace przebiegają zdecydowanie wolniej niż przewiduje to harmonogram. Bardzo zły stan istniejącej i funkcjonującej infrastruktury podziemnej, której przebieg w zdecydowanej większości nie jest zgodny z podkładami mapowymi, powoduje dużo kolizji z projektowanym przebiegiem nowej infrastruktury. Wykonawcy będzie bardzo ciężko dotrzymać terminu umownego realizacji całego zadania, ale dokłada wszelkich starań, aby opóźnienie było jak najmniejsze.

Budowa kanalizacji sanitarnej na wschodniej stronie Rynku

Ostatnia planowana na ten rok inwestycja równie długo wyczekiwana i mająca znacząco zmienić wygląd centrum miasta to modernizacja Parku Miejskiego. Park ma zostać odnowiony w ramach większego projektu pn. „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” Miasto realizuje go we współpracy z Gmina Wiejską Starogard Gdański i Nadleśnictwem Starogard. Miejską część zadania wykonuje firma ECOZET z Kalisk Kościerskich w trybie „zaprojektuj i wybuduj.” Cały czas trwa proces projektowania. Dodatkowo zbierane są wszelkie niezbędne uzgodnienia i zgody, ale w obecnej chwili nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót. Zgodnie z przedstawionym ostatnio przez Wykonawcę harmonogramem prace projektowe powinny się zakończyć na przełomie roku 2017/2018. Jeśli nie uda się w tym terminie uzyskać wszelkich zgód na rozpoczęcie inwestycji, planowane jej zakończenie na sierpień 2018 roku może być zagrożone. Najwięcej trudności, związanych z etapem projektowania, wynika z uzgodnień zakresu zadania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – głównie w odniesieniu do prac przewidzianych w naszym Parku Miejskim.

Park Miejski do końca sierpnia 2018 roku ma zostać kompleksowo zmodernizowany.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl