Stan realizacji 2017

Lp. Nazwa Opis propozycji zadania Planowany koszt zadania wynikający z wniosku Realizator Stan realizacji zadania
1 Ciepła zima dla psiaka – modernizacja i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gd. Modernizacja i przebudowa kojców wraz z wybiegami, ocieplenie kojców, 199 998 WTI „1) Wykonano opracowanie techniczne,

2) W przygotowaniu postępowanie przetargowe,

3) Planowany termin zakończenia realizacji to październik 2017r.”

2 Plac zabaw Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej Modernizacja całego terenu pod inwestycje, zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych, zakup urządzeń zabawowych. 200 000 WTI 1) Wykonano dokumentację techniczną, 2)Przeprowadzono procedurę przetargową, 3)Trwa wybór oferenta, Planowany termin zakończenia lipiec 2017
3 Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią bezpieczną z EPDM (poliuretan) na placu zabaw „Akademia Fiku – Miku” – II etap Wykonanie boiska sportowego z nawierzchnią bezpieczną, kosze do koszykówki, siatka do siatkówki 200 000 WTI 1) Wykonano dokumentację techniczną, 2)Przeprowadzono procedurę przetargową, 3)Trwa wybór oferenta, Planowany termin zakończenia lipiec 2017
4 Park linowy w Parku Kocborowskim Budowa bezobsługowego parku linowego, ścieżki 200 000 WTI 1) Wykonano dokumentację techniczną, 2)Przeprowadzono procedurę przetargową, 3)Trwa wybór oferenta, Planowany termin zakończenia lipiec 2017
5 Twój rodzinny Park edukacji sportowej i wypoczynku Wybudowanie ogrodzenia, skwer do siatkówki plażowej, skwer do piłki nożnej, ławki parkowe, kosze na śmieci betonowe, stojaki rowerowe 200 000 WTI 1) Wykonano dokumentację techniczną, 2)Przeprowadzono procedurę przetargową, 3)Trwa wybór oferenta, Planowany termin zakończenia lipiec 2017
6 PrzySTAŃ – bezpieczne podpory dla rowerzystów na skrzyżowaniach montaż podpórek dla rowerzystów na ścieżkach rowerowych w obrębie skrzyżowań 40 000 WTI „1) Wykonano projekt organizacji ruchu drogowego wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach.

2) W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe na dostawę i montaż podpórek dla rowerzystów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2017r.”

    SUMA 1 039 998