Stan realizacji

PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Lp. Nazwa Opis propozycji zadania Planowany koszt zadania wynikający z wniosku Poniesiony koszt po realizacji zadania Realizator Stan realizacji zadania
1 Akuku – plac zabaw wraz z zewnętrzną siłownią w parku Kocborowskim Budowa placu zabaw z urządzeniami dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska na terenie Parku Kocborowskiego 200 000 224 986 WTI Zadanie zrealizowane
2 Generalny remont sali gimnastycznej wraz ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi w PSP 4 z oddziałami integracyjnymi Modernizacja sali gimnastycznej, sceny i przyległych pomieszczeń w PSP 4 (wymiana parkietu, wymiana grzejników, malowanie, wymiana drzwi) 111 000 118 757 WTI Zadanie zrealizowane
3 Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Prusa, Rolnej celem wydłużenia biegu autobusu nr 14 do ul. Heweliusza Wykonanie dokumentacji technicznej 50 000 zakładany koszt
56000
WTI Zadanie zrealizowane
4 Dzieci i młodzież nasz cenny kapitał. Plac zabaw przy centrum Sportowo-Rekreacyjnym Przylesie Plac zabaw dla dzieci (urzadzenia zabawowe) i młodzieży (rekreacja wysiłkowa) wraz z cześcią rekreacyjną. 200 000 200 000 WTI Zadanie zrealizowane
5 Budowa obiektu sportowego (bieżnia, skocznia w dal), placu zabaw – PSP 1 Wykananie bieżni poliuretanowej ze skocznią w dal. Centralne miejsce wewnątrz bieżni ma zajmować plac zabaw 184 000 189 800 WTI Zadanie zrealizowane
6 Z kinem na ty – zakup projektora Zakup projektora 19 000 19 000 WTI Zadanie zrealizowane
7 Park „Nowe Oblicze” Teren przy ul. Pomorskiej, renowacja terenu, budowa zadaszenia, deptaka, ławek, koszy na smieci, placu zabaw. 46 000 zakładany koszt
86000
WTI Zadanie zrealizowane