Rada Miasta wystosowała apel w sprawie obwodnicy miasta

Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 27 września podjęła apel w sprawie budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22. Apel skierowała do Prezesa Rady Ministrów.

Radni Rady Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 27 września jednomyślnie przegłosowali apel w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Zgodnie z podjętą uchwałą prezydent miasta niezwłocznie skieruje go do Prezesa Rady Ministrów. 

Radni w Apelu jednoznacznie opowiedzieli się za koniecznością wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza granice Starogardu i budową w tym celu drogi szybkiego ruchu. Zaznaczyli, że brak obwodnicy grozi całkowitym paraliżem komunikacyjnym miasta. Szczególną uwagę zwrócili na utrudnienia w zachowaniu płynności ruchu w  sytuacjach kryzysowych. Powołując się na doświadczenia ostatniej zimy, podkreślili, że w czasie obfitych opadów śniegu, przejeżdżające przez miasto tranzytem ciężarówki często blokują drogę krajową Nr 22, paraliżując ruch w całym mieście. Zaakcentowali ważną kwestię, dotyczącą poprawy  warunków życia mieszkańców Starogardu. Zaznaczyli, że wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego poza teren miasta spowoduje znaczny spadek hałasu, drgań oraz ilości spalin wydzielanych przez samochody, a także zmniejszy degradację istniejącej infrastruktury wywoływanej przez pojazdy ciężarowe. Przede wszystkim argumentowali jednak mniejsze zatory na DK 22, co spowoduje skrócenie przejazdu przez Starogard Gdański i poprawienie płynności ruchu.

Ich zdaniem obwodnica Starogardu Gdańskiego w pełni wpisuje się w przyjęte kryteria „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, gdyż:
1. Jest ściśle powiązana z przebiegającą nieopodal Starogardu Gdańskiego autostradą A1, do której droga krajowa nr 22 stanowi dojazd z dużej części województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Z powodu braku obwodnicy Starogardu Gdańskiego dojazd ten jest bardzo utrudniony.
2. Według Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych przeprowadzonego w roku 2015 średni dobowy ruch roczny na drodze krajowej nr 22 w rejonie Starogardu Gdańskiego wyniósł: 14715 pojazdów/dobę na wlocie od zachodu, 19708 pojazdów/dobę na przelocie przez miasto oraz 11004 pojazdów/dobę od wschodu. Spośród obwodnic umieszczonych na „liście podstawowej” Programu w przypadku ponad 30 z nich natężenie ruchu jest mniejsze.
3. Powstało Studium Techniczo – Ekonomiczno – Środowiskowe dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Wśród obwodnic znajdujących się na liście podstawowej programu są takie, dla których prace nad dokumentacją są mniej zaawansowane niż w Starogardzie Gdańskim.

W związku z powyższym  Rada Miasta Starogard Gdański zaapelowała o kontynuowanie prac projektowych dla obwodnicy  Starogardu Gdańskiego oraz ujęcie tej inwestycji wśród przewidzianych do realizacji w obecnej perspektywie finansowej „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”.

W załączeniu Pełna treść Apelu w sprawie obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl