Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Program jest formą pomocy samorządom w rozwiązywaniu problemów z infrastrukturą drogową. Jest to już jego druga edycja (pierwsza była na lata 2008-2011). Celem programu jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej- powiatowej i gminnej. W ramach Programu samorządy otrzymują pomoc od rządu w wysokości 50% kosztów związanych z przebudową, budową oraz remontem dróg.