„Projekt z ZUS” w gimnazjach

Każdy uczeń musi już dziś myśleć o swojej przyszłości, w tym tej emerytalnej. Brak wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych może rodzić problemy w różnych sytuacjach życiowych. Stąd pomysł Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na „Projekt z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

„Projekt z ZUS” ma pomóc młodzieży gimnazjalnej dowiedzieć się, dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.

Jedna lekcja

Zgodnie z podstawą programową w gimnazjum około 20 % programu wiedzy o społeczeństwie powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego. Udział w takim projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów (muszą uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie). Ocena z projektu jest zamieszczana na świadectwie. Dlatego ZUS proponuje wykorzystanie projektu do przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów jednej lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

Gotowy projekt

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania i mają atrakcyjną dla uczniów formę. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen.

Można liczyć na pomoc

ZUS pakiet Projekt z ZUS, materiały dodatkowe oraz zapewnia opiekę merytoryczną a także szkolenia dla nauczycieli – w tym celu należy skontaktować się z osobą zajmującą się edukacją i komunikacją w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku:
Alina Łepkowska – tel. 58 307 86 13, bądź poprzez e – mail: alina.lepkowska@zus.pl

„Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl