Kalendarz Prezydenta

W tym tygodniu

  • Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta
  • Uzgadnianie bieżących spraw Miasta w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym
  • Spotkanie ze współpracownikami
    Spotkanie z interesantem
  • Spotkanie ze współpracownikami
    Udział w konferencji dotyczącej aspektów prawnych monitoringu wizyjnego oraz przedstawienie prefektury na 2019 r. w Urzędzie Miasta
  • Spotkanie ze współpracownikami