PO Mieszkalnictwo

Program Operacyjny Mieszkalnictwo, przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XLVI/42/2009 w dniu 30 września 2009 roku, jest dokumentem programowym stworzonym samodzielnie przez Wydział Rozwoju w Urzędzie Miasta Starogard Gdański. Konieczność jego opracowania wynikła z zapisów Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008- 2018”. W jej celu szczegółowym 1.1 „Zwiększenie oferty budownictwa mieszkaniowego” zobowiązano Władze Miasta do zaspokojenia potrzeb rynku mieszkaniowego w mieście poprzez budowę mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej realizowanej przez spółdzielnie mieszkaniowe, gminę i inne podmioty.

W styczniu 2009 roku w ramach przygotowań do części diagnostycznej Programu Operacyjnego przeprowadzono badanie sondażowe społeczności Starogardu Gdańskiego. Wyniki badań ankietowych potwierdziły konieczność zreformowania i usystematyzowania polityki mieszkaniowej w mieście. Dotyczy to przede wszystkim działań zaradczych w obszarze mieszkalnictwa socjalnego, komunalnego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz  zahamowania procesu migracji mieszkańców Starogardu Gdańskiego poza granice miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu  (.pdf, wielkość 1,27 MB).