Nieruchomości w rejonie ulic Skarszewskiej i Niemojewskiego

Nieruchomości w rejonie ulic Skarszewskiej i Niemojewskiego
teren zabudowy usługowej z  dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej funkcji podstawowej – wbudowane
działki nr 1 / 4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/14, 1/16, 1/18, 1/19, 1/20  obręb 1
W OFERCIE 13 DZIAŁEK

Położenie:orto_skarszewska21_07_2016
Oferowane nieruchomości gruntowe stanowią kompleks działek zlokalizowanych w północno-zachodniej części Starogardu Gdańskiego. Działki położone są głównie  w otoczeniu terenów rolnych. Po przeciwnej stronie nieruchomości (ul. Skarszewska) znajduje się cmentarz komunalny wraz z parkingiem. Każda z wycenianych działek posiada dostęp do istniejącej lub projektowanej drogi publicznej.
Nieruchomości te są bardzo dobrze skomunikowane. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się przystanki miejskie oraz PKS.
Najbliższe zabudowania mieszkalne umiejscowione są w odległości ponad 300 m, natomiast centrum miasta oddalone jest zaledwie o  4 km.

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z którym teren przeznaczono pod  zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej funkcji podstawowej, wbudowane.
skarszewska21_07_2016_bez_orto

Powierzchnia:
działka nr 1 / 4: 3401 m²
działka nr 1/5:  3432 m²
działka nr 1/6:  3167 m²
działka nr 1/7:  3335 m²
działka nr 1/8:  3825 m²
działka nr 1/9:   2814 m²
działka nr 1/10: 2836 m²
działka nr 1/11: 3220 m²
działka nr 1/14: 2884 m²
działka nr 1/16: 3197 m²
działka nr 1/18: 3529 m²
działka nr 1/19: 3464 m²
działka nr 1/20: 2892 m²

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, o zróżnicowanej powierzchni.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr KW GD1A/00034706/3

Połączenia transportowe:
droga krajowa nr 22 – ok. 3 km
autostrada A1 – ok. 14 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 3km
odległość od portu lotniczego – ok. 60 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej oraz PKS –  ok. 300 m

Istniejąca infrastruktura:
Kompleks wycenianych działek nie jest uzbrojony w sieci techniczne.
Jednakże w działkach sąsiednich przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.
W ramach dozbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieć wodociągową Gmina Miejska Starogard Gdański planuje przyjęcie dokumentacji technicznej do końca roku 2016, a wykonanie uzbrojenia na przełomie roku 2017/2018.