Nowe miejsce dla seniorów

Jeszcze w 2018 r. w Starogardzie Gdańskim powstanie Dzienny Dom „Senior+”. Miasto otrzymało dofinansowanie z rządowego programu.

Kwota, jaką wsparł nas rząd wynosi 297 671,88 zł. – Stanęliśmy do otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 w edycji na 2018 r. i udało się. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Drugą część, czyli podobną kwotę dołoży Miasto. Dzienny Dom „Senior+” powstanie przy ul. Hallera 19 a (dawne Agro Kociewie). Od maja do października zajmie się nim Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta, który nadzorował będzie prace remontowo-budowlane, a od listopada 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS zajmie się ofertą dla seniorów. W placówce będzie 30 miejsc – powiedział naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miasta Tadeusz Błędzki.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polegać będzie na realizacji co najmniej 8 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) podstawowych usług i udzielaniu pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów takich, jak: usługi edukacyjne, kulturalno-oświatowe, ruchowe lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl