Nieruchomości niezabudowane przy ulicy Słonecznej

Nieruchomość przy ulicy Słonecznej
teren zabudowy zwartej pod usługi nieuciążliwe, dopuszczalna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna jako towarzysząca
działka nr 1/31, obręb 28

Położenie:
Oferowana niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w południowej, śródmiejskiej części Starogardu Gdańskiego, w kompleksie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, pomiędzy ulicami Południową, Rolną, Szornaka. W bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki jednorodzinne jak również grunty użytkowane rolniczo. Bezpośredni dostęp do nieruchomości odbywa się wytyczoną, nieurządzoną drogą publiczną – ulicą Słoneczną. Ulica Lubichowska, stanowiąca główną arterię komunikacyjna miasta, znajduje się w odległości ok. 300 m. Centrum miasta oddalone jest o ok. 1,5 km.
Oferowana nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, ma płaską powierzchnię
o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu.sloneczna1

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren zarezerwowany jest pod usługi nieuciążliwe w zabudowie zwartej, jako towarzysząca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Powierzchnia:
działka nr 1/31: 1 232m²

Charakterystyka:sloneczna2
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr 30436/1

Połączenia transportowe:
Odległość od dróg krajowych:
nr 22 – ok. 200 m
autostrada A1 – ok. 12 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 4 km
odległość od portu lotniczego – ok. 60 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej – ok. 300 m

Istniejąca infrastruktura:
Teren nieruchomości jest wyposażony w elementy infrastruktury technicznej w zakresie uzbrojenia w media komunalne i energetyczne.

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl