Nieruchomość przy ulicy Iwaszkiewicza

Nieruchomości przy ulicy Iwaszkiewicza
teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, drobnego przemysłu, rzemiosła, budownictwa, handlu hurtowego i gospodarki magazynowej

Położenie:
Oferowane działki położone są  w jednym, zwartym, wydłużonym kompleksie położonym na północny-wschód od centrum miasta, pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza, zabudową produkcyjną przy ulicy Zielonej oraz torowiskiem z możliwością budowy bocznicy kolejowej.
Na działce nr 179/160 (wzdłuż granicy z działką nr 179/159) przebiega tymczasowy rów odwodnieniowy otwarty, docelowo przeznaczony do likwidacji zgodnie z koncepcją budowy infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. „Urządzenie drogi gminnej oraz uzbrojenie techniczne w nieruchomościach przy ul. Iwaszkiewicza”. Dojazd i wjazd na kompleks zapewniony jest od strony południowej z ulicy Iwaszkiewicza oraz wewnętrzną drogą dojazdową, która wg w/w koncepcji ma w przyszłości uzyskać charakter drogi publicznej.

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomości objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren ten  przeznaczony jest pod budownictwo, handel hurtowy, gospodarkę magazynową, z dopuszczeniem usług; funkcję mieszkalną dopuszcza się wyłącznie w formie mieszkania integralnie związanego
z prowadzoną działalnością.

Powierzchnia:
działka nr 179/157:  15484 m²
działka nr 179/158:  11962 m²
działka nr 179/160:    8950 m²
działka nr 179/161:  15099 m²
Łącznie : 62554 m²

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, w kształcie nieregularnego wydłużonego wieloboku o zróżnicowanej konfiguracji  terenu.

Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta:
nr 24974

Połączenia transportowe:
odległość od drogi krajowa Nr 22 – ok. 1,5 k m
odległość od autostrady A1 – ok. 15 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok.1,5 km
odległość od dworca autobusowego PKS-  ok.1,5 km
odległość od portu lotniczego – ok. 55 km
odległość od portu morskiego – ok. 55 km

Istniejąca infrastruktura:
Gmina Miejska Starogard Gdański posiada dokumentację uzbrojenia terenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl