Nabór do Hufca Pracy na semestr letni

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim prowadzi nabór młodzieży na II semestr (letni) roku szkoleniowego 2017/2018 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII) oraz do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (kl. II).

Oprócz kontynuacji nauki Hufiec Pracy proponuje przyuczenie do konkretnego zawodu. Można wybrać spośród takich profesji, jak między innymi: sprzedawca; mechanik pojazdów samochodowych; elektryk; stolarz; tapicer; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kandydat może również sam znaleźć miejsce praktyki w wybranym zakładzie.

Po ukończeniu gimnazjum można kontynuować naukę zawodu w formie kursowej.

Uczestnicy zajęć hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy zajęć otrzymają także szeroko pojęte wsparcie doradcy zawodowego.

Dokumenty oraz wszelkie dodatkowe informacje można pobrać i uzyskać osobiście w biurze hufca: Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie – 0 58 775 30 65, tel. kom. 887 873 118. Warto zajrzeć także na profil Hufca Pracy na Facebooku.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl