Zabezpieczenia jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 222 w Siwiałce

W związku z decyzją Województwa Inspektora Nadzoru Budowlanego, wydaną na skutek postępującej degradacji drogi wojewódzkiej nr 222 w Siwiałce w km od ok. 30+0148 do ok. 30+118, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje o pilnej potrzebie wykonania robót zabezpieczających jezdnię i chodnik.

Wiąże się to z koniecznością wykonania wgłębnych wzmocnień podłoża gruntowego, co z kolei wymusza zamknięcie dla ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 w Siwiałce na czas niezbędny dla realizacji robót.

Planowany termin zakończenia prac to 01.12.2021 r.

W związku z powyższym od 30.09.2021 od godz. 7:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Na czas całkowitego zamknięcia drogi objazd zostanie poprowadzony drogami krajowymi nr 91 (jako alternatywny objazd autostradą A1), 22 i drogami wojewódzkimi nr 222, 224, 226.

Prosimy kierowców o dostosowanie się do wprowadzonych w organizacji ruchu zmian. Zaktualizowane informacje na temat zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 222 w Siwiałce i schematy objazdów będą zamieszczane na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – http://www.zdw-gdansk.pl/.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl