Wielofunkcyjne boisko przy PSP 4 już otwarte

12 października otwarto nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim. Wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko do piłki ręcznej i siatkówki plażowej wybudowane przez Miasto, kosztowały ponad 800 tysięcy złotych.

Boisko z prawdziwego zdarzenia

Nowo powstałe boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Obok postało też pierwsze w mieście zawodowe boisko do siatkówki plażowej. Dodatkowo zmodernizowano stary, asfaltowy plac do gry w piłkę. Położono tam nową powierzchnię poliuretanową i przekształcono ten plac w boisko do gry w piłkę ręczną, siatkową i tenisa ziemnego. Przy okazji wykonana została także czterotorowa bieżnia oraz zeskocznia do skoku w dal. Obiekt gwarantuje użytkownikom pełne bezpieczeństwo – jest odwodniony i ogrodzony.

Te boiska nie tylko ułatwią prowadzenie lekcji wychowania fizycznego i uatrakcyjnią te zajęcia, ale również umożliwią organizowanie różnego rodzaju zawodów. Na pewno odbędą się tu mistrzostwa w siatkówce szkół podstawowych – powiedział Leszek Sintek- nauczyciel wf i trener starogadzkich siatkarek.

Entuzjazm, dyplomy i pokaz nowych gier sportowych

Wychowankowie PSP4 z klas sportowych z entuzjazmem przyglądali się przecięciu wstęgi i z okrzykiem radości wbiegli na boiska. Zaprezentowali swoje umiejętności sportowe. Dziewczynki ze szkolnego zespołu cheerleaders pokazały układ taneczny z pomponami. Uczniowie czwartej klasy siatkarskiej pod okiem Leszka Sintka zagrali w kwadranta. Natomiast chłopcy z klasy piątej pokazali elementy gier zespołowych – piłki ręcznej i nożnej.

W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki oraz Maciej Kowalczuk zastępca Dyrektora Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz miasta – prezydent miasta Janusz Stankowiak i jego zastępca Maciej Kalinowski, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski, przewodniczący Komisji Sportu Rekreacji i Turystyki Marek Jankowski oraz dyrektorzy szkół podstawowych. Gości przywitała gospodyni uroczystości – Iwona Lewandowska – dyrektor placówki. Janusz Stankowiak zwrócił uwagę, że Starogard w ostatnich miesiącach zmienia się w pomorską stolicą sportu i rekreacji. Podziękował wicemarszałkowi Krzysztofowi Trawickiemu za wsparcie miejskich przedsięwzięć, szczególnie że tegoroczny zakres prac na boisku został włączony do Regionalnego Programu Inwestycji Sportowych. Przy okazji wręczył mu zestaw problemów miasta do rozwiązania w przyszłości. Dzieciom podarował nowe piłki do gry w siatkę, kosza i piłkę ręczną. Tadeusz Błędzki – Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych dodał, że władze miasta zakupią jeszcze narzędzia do utrzymania obiektu. Wicemarszałek Krzysztof Trawicki życzył młodym sportowcom spełnienia marzeń i zostania następcami Kazimierza Deyny. Wręczył też dyplomy Aleksandrze Lubawskiej z UKS „Libero” za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie województwa pomorskiego w roku 2014 oraz trenerowi Leszkowi Sinkowi za wybitne osiągnięcia zawodników reprezentujących województwo pomorskie w sporcie młodzieżowym w 2014 roku.

Uroczystość zakończyła Iwona Lewandowska słowami – szkoła PSP4 posiada solidną katedrę wychowania fizycznego. Zamierzamy korzystać z boisk na tyle, aby nasi podopieczni rozwijali się jak najlepiej i aby rosły nam takie właśnie talenty nie tylko w siatkówce, ale i w innych dyscyplinach sportu.

Inwestycja była realizowana w dwóch etapach:
I etap – od 04.09.2014 do 28.11.2014, w ramach którego zrealizowano:
• roboty rozbiórkowe istniejącej infrastruktury, w tym ogrodzenia terenu szkoły, piłkochwytów, urządzeń do gier zespołowych, obrzeży,  muru kamiennego, nawierzchni z brukowca i MMA oraz roboty przygotowawcze: mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem, wywóz gruzu, mechaniczne usunięcie warstwy humusu,
• modernizację istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z odwodnieniem,
• boisko do siatkówki plażowej,
• ogrodzenie boisk wysokości 4,0 m z 1 bramą wjazdową i 3 furtkami oraz piłkochwytami,
• małą architekturę, tj. montaż ławek i koszy na śmieci,
• ogrodzenie terenu szkoły o wys. 1,50 m i długości 460 m z 3 furtkami.

II etap – od 24.07.2015 do 29.08.2015, w ramach którego zrealizowano:
• roboty przygotowawcze, m.in. usunięcie warstwy humusu, karczowanie pni wraz z wywozem i plantowaniem terenu, rozbiórka elementów betonowych i kamiennych, tj. murków, obelisku, obrzeży itp., rozbiórka słupków, wywóz gruzu, wycinka drzew,
• uzupełnienie infrastruktury na boisku do piłki ręcznej, malowanie linii do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego, wykonanie wpustów do zamocowania słupków,
• boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i siatkówki) wraz z odwodnieniem,
• bieżnię czterotorowej wraz z odwodnieniem oraz skocznią w dal,
• opaskę wokół zmodernizowanego boiska do piłki ręcznej oraz wokół boiska wielofunkcyjnego po wewnętrznej stronie istniejącego ogrodzenia boisk o konstrukcji z kostki brukowej betonowej
• piłkochwyty długości 28 m pomiędzy boiskiem do piłki ręcznej a boiskiem wielofunkcyjnym.

Realizatorem wszystkich prac była firma ELSIK sp. z o.o. z Żukowa.