Widać mury nowej sali gimnastycznej

Od początku roku 2022 przy Szkole Podstawowej Nr 8 trwają prace budowlane. Firma Przembud z Gdańska buduje tam pełnowymiarową salę sportową. Obiekt ma być gotowy do końca roku. Koszt budowy to ponad 10 mln zł.

Prace inwestycyjne dotyczące budowy sali sportowej przy PSP nr 8 w Starogardzie Gdańskim obejmują remont istniejącej salki gimnastycznej, budowę nowoczesnej, wielofunkcyjnej sali sportowej o powierzchni ponad 1000 m2, łącznika, który połączy oba budynki nowy i stary, zaplecza higieniczno-sportowego oraz siłowni.

Zaawansowanie prac szacuje się na ok. 15%. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz prace fundamentowe głównie sali wraz z łącznikiem. Wykonano

Janusz Stankowiak Prezydent Starogardu Gdańśkiego

izolacje poziome i pionowe ław fundamentowych oraz zrobiono obsypkę i zasypkę fundamentów. Przygotowano podłoże pod posadzki z tzw. chudego betonu. Obecnie ku końcowi mają się prace żelbetowe i murarskie ścian nośnych i działowych. W najbliższym czasie wykonawca planuje montaż dźwigarów nośnych wraz z pozostałą konstrukcją dachową sali. Zamierza też wykonać strop nad pomieszczeniami tzw. łącznika gdzie zlokalizowane będą m.in. szatnie z sanitariatami, pokój nauczycielski dla wuefistów, siłownia i pomieszczenia techniczne.

– Budowa sali sportowej to aktualnie największa inwestycja na terenie miasta. Jej koszt to ponad 10 mln zł, ale ponad 7 udało nam się pozyskać ze źródeł zewnętrznych, głównie rządowych. Cieszy nas, że prace idą zgodnie z harmonogramem, a postępy widoczne są z tygodnia na tydzień. Mam cichą nadzieję, że przy takim tempie i zaawansowaniu, sala będzie gotowa na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023 ale nie chcę zapeszać. Wykonawca ma czas do końca roku. Mam nadzieję, że ten nowy obiekt sportowy sprawi mieszkańcom dużo radości zarówno młodszym, których lekcje wuefu zmienią się diametralnie, jak i starszym, którzy będą mogli realizować swoje sportowe pasje popołudniami – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.