Starogard wesprze mieszkańców w związku z nowym systemem naliczania opłat za śmieci

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak  inicjuje dodatkową pomoc dla osób samotnych w trudnej sytuacji materialnej. Na najbliższej sesji przedstawi Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie podniesienia kryterium dochodowego dla osób prowadzących gospodarstwa jednoosobowe w celu otrzymania zasiłku celowego. Miejskie wsparcie osłonowe ma pomóc im zrekompensować wzrost kosztów opłat za śmieci.

Od 1 stycznia 2022 roku płacimy za śmieci więcej. Dla wielu samotnie prowadzących gospodarstwa domowe nowa opłata stanowić może dodatkowe obciążenie. Mając to na uwadze, do czasu optymalizacji sytemu i ustalenia nowych, satysfakcjonujących zasad naliczania opłat za odpady komunalne, prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak proponuje uruchomienie miejskiego wsparcia osłonowego. Ma ono pomóc większej liczbie mieszkańców prowadzących gospodarstwa jednoosobowe w pokryciu kosztów związanych z nowymi opłatami za śmieci.

– Wszyscy doświadczamy skutków rosnącej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania, w tym cen za prąd, gaz, paliwo czy żywność. Ani jako obywatele ani jako miasto nie mamy na to bezpośredniego wpływu. Ta sytuacja stawia nas przed trudnymi wyborami i decyzjami. W chwili, gdy zmienialiśmy system naliczania opłat za wywóz śmieci w mieście, który obowiązuje od 1 stycznia tego roku, nie znaliśmy jeszcze skutków zmian, z jakimi przyszło nam się mierzyć obecnie. W trosce o stan budżetu Gminy, za podstawę naliczania opłaty przyjęliśmy metodę od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem powierzchni mieszkania lub domu. Zdaję sobie sprawę, że ta zmiana najbardziej dotknęła osoby prowadzące gospodarstwa jednoosobowe i że nowe ceny za wywóz śmieci mogą być dla nich dzisiaj dodatkowym obciążeniem. Na to jednak mamy wpływ, dlatego w trosce i z myślą o was drodzy mieszkańcy, w szczególności z myślą o osobach samotnych w trudnej sytuacji materialnej, postanowiłem podjąć kroki zmierzające do optymalizacji tego systemu. Do czasu zatwierdzenia nowego sposobu naliczania opłat za śmieci, a tym samym nowych cen, które mam nadzieję będą satysfakcjonujące dla wszystkich, wprowadzam dodatkowe miejskie wsparcie osłonowe, które pomoże osobom prowadzącym gospodarstwa jednoosobowe pokryć częściowo opłaty za odbiór i wywóz śmieci. Na najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia przedstawię projekt uchwały, w którym zaproponuję zwiększenie kryterium dochodowego, na podstawie którego przyznawany jest zasiłek celowy. Jeśli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miasta, o wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które na terenie miasta prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 2100 zł. – w  oświadczeniu powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

W obecnej chwili kryterium wynosi 776 zł, zatem prezydent proponuje jego zwiększenie aż o 270 %. Dzięki temu z miejskiego wsparcia osłonowego będzie mogło skorzystać znacznie więcej mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Zasiłek wypłacać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparcie może wynosić do 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

O szczegółach programu osłonowego, czyli w jaki sposób i od kiedy będzie można się starać o ten zasiłek, będziemy informować na stronach internetowych miasta i MOPSu oraz w mediach społecznościowych.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl