Ponad 34 ton azbestu mniej w Starogardzie

Likwidacja 34 ton azbestu to wymierny efekt ekologiczny konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2019”. Przedsięwzięcie zrealizowała Gmina Miejska Starogard Gdański w terminie od 19 czerwca do 2 września 2019 r. Współfinansował je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Mieszkańcy otrzymali pomoc na remont dachów i elewacji
Celem programu jest wskazanie mieszkańcom miasta szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie człowieka oraz pomoc skutecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest z najbliższego otoczenia.

21 uczestników konkursu, właścicieli nieruchomości z terenu miasta Starogard Gdański otrzymało 100% zwrot poniesionych kosztów w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Prace dotyczyły wymiany pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na inne materiały dostępne aktualnie na rynku oraz likwidacji zgromadzonego azbestu na podwórkach.

Warunkiem uzyskania środków finansowych z WFOŚiGW było złożenie do 17 maja wniosku do konkursu, zgodnie z zatwierdzonym w 2009 roku „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032”.

Na przestrzeni lat 2009-2019 Starogard pozbył się z terenu miasta ponad 477 ton azbestu.

Dbamy o środowisko
Poprzez dokładne określenie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz wyznaczenie zadań w długoterminowym procesie ich eliminowania, Miasto dąży do utworzenia właściwych warunków życia swoim mieszkańcom.

Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym, jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się po 20–30, a nawet 50 latach od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

100% dofinansowania
Całkowity koszt zadania wyniósł 14 594,18 zł z brutto z tego koszt podlegający refundacji z WFOŚiGW wyniósł 11 139,00 zł. Gmina Miejska Starogard dofinansowała z budżetu miasta pozostałą kwotę 3455,18 zł. 

Źródło:https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/10652-dlaczego-eternit-azbest-jest-szkodliwy