Polska kultura na Ukrainie

W dniach 24 – 27 maja odbył się II Festiwal Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. Po raz kolejny organizowany był przez Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, którego Gmina Miejska Starogard Gdański jest członkiem. Dlatego też miał punkt w programie. Swoje umiejętności na scenie zaprezentował znany już szerszej publiczności zespół CANTO.

Grupa CANTO na Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu wystąpiła już po raz drugi. Podobnie, jak w zeszłym roku, także i w tym zachwyciła publiczność. Jej niepodważalnym atutem była muzyka inna niż folklorystyczna. To jednak ten gatunek przeważał na festiwalu. CANTO mocno się więc wyróżniało. Zgrane głosy wokalistek i popisy świetnych muzyków nie mogły pozostać niedocenione.

Oprócz wielu występów muzycznych, prezentacji rzemiosła ludowego ściśle związanego z kulturą regionalną i tym samym kulturą polską, odbyło się pierwsze Polsko-Ukraińskie Samorządowe Forum Partnerstwa. Zorganizowano je z inicjatywy Konwentu Współpracy Samorządowej Polska –Ukraina, który od 7 lat wspiera polskie samorządy we współpracy z samorządami Ukrainy przez inicjowanie współpracy, rozwoju jej nowych form oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizowanie działań w ramach polsko-ukraińskiej współpracy samorządów.

Forum było pierwszym wielostronnym spotkaniem członków Konwentu z ukraińskimi partnerami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl