Informacja na temat kolejnego posiedzenia Rady

Starogard Gdański, dnia 22.02.2016r.

SPOŁECZNA RADA
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

I N F O R M U J E

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się dnia 7 marca 2016r. ( poniedziałek )
o godz. 14.00, w sali nr 101
Urzędu Miasta Starogard Gdański

W spotkaniu będą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele jednostek podległych Gminie Miejskiej Starogard Gdański ( SCK, OSiR, Muzeum, Biblioteka ). Będziemy omawiali kalendarz imprez miejskich, pod kątem uczestnictwa osób niepełnosprawnych.
Przedstawione zostaną również wyniki ankiety, badającej sytuację oraz potrzeby osób niepełno-sprawnych w naszych mieście.

Jednocześnie informujemy, że w myśl par. 6 ust. 2 regulaminu, organizacje społeczne, w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, zainteresowane udziałem w posiedzeniach rady właściwej ze względu na zasięg działania, mogą być powiadamiane o terminach i przedmiocie posiedzeń.

Przewodnicząca Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych
w Starogardzie Gdańskim
Maria Szumacher

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl