Można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2016

Przed nami druga edycja starogardzkiego budżetu obywatelskiego i szansa na zmianę najbliższej okolicy miasta. Już od  1 października przyjmowane są propozycje projektów.

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego  należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. 01 w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej 6 . Termin ich składania upływa 14 października.

Budżet obywatelski to część budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. To coraz powszechniejszy sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, który w wielu miastach Polski z powodzeniem jest stosowany. W Starogardzie ta inicjatywa uruchomiona została w ubiegłym roku. Do budżetu obywatelskiego 2015 roku mieszkańcy zgłosili 73 projekty, po weryfikacji formalnej pod głosowanie poddano 49. Do tej pory zrealizowano 6 projektów, a kolejne 3 są na ukończeniu. Zgłaszając swoje pomysły starogardzianie mają realny wpływ na poprawienie jakości życia w mieście i w swojej okolicy.

Zasady budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Kwota – 1 milion zł

W tym 940 tys. zł na projekty infrastrukturalne i 60 tys. zł na projekty społeczne w ramach regrantingu, który ruszy od przyszłego roku.
Miasto zostało podzielone na IV rejony. Każdy wyznaczony obszar ma do dyspozycji kwotę 235 tys. zł. Z Budżetu Obywatelskiego 2016 rok wyłączone są inwestycje związane z budynkami placówek oświatowych. Nie można też zgłaszać projektów, które dotyczą wyłącznie opracowania dokumentacji technicznych oraz takich, które są przewidziane przez Gminę Miejską Starogard Gdański do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.

Jak złożyć wniosek i jak głosować?

Wnioski mogą składać osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Starogardzie Gdańskim. Wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt (min. 15 osób) wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

Wszystkie zasady drugiej edycji budżetu obywatelskiego – również formularz wniosku znaleźć można na stronie http://starogard.pl/category/budzet-obywatelski/ w zakładce „do pobrania”

Dodatkowych informacji i pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela pracownik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Anna Prądzińska pok. 105, tel. 58 530 6066.

Głosowanie odbywać się będzie osobiście. Każdy mieszkaniec, który będzie chciał oddać swój głos na wybrany projekt, będzie musiał przyjść do Urzędu lub do wyznaczonego w tym celu innego miejsca w mieście i osobiście wypełnić kartę głosowania, po czym wrzucić ją do urny. Głosujący będzie mógł oddać swój głos tylko na jeden projekt, niezależnie od rejonu.
Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą liczbę głosów. Realizacja projektów nastąpi w 2016 roku.

Co udało się zrealizować?

W roku 2015 realizowane były inwestycje, które zostały wybrane przez starogardzian podczas głosowania nad projektami zgłoszonymi w pierwszej, pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród  wygranych projektów infrastrukturalnych już zrealizowanych są m.in. plac zabaw Akuku wraz z zewnętrzna siłownią w Parku Kocborowskim, generalny remont sali gimnastycznej wraz ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi w PSP nr 4, oraz budowa obiektu sportowego (bieżnia, skocznia w dal) i placu zabaw przy PSP nr 1. W  niedzielę 11 października otwarty zostanie plac zabaw przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Przylesie. Budżet obywatelki 2015 to również projekty społeczne i młodzieżowe. Wśród zwycięskich projektów zrealizowano koncert charytatywny „Serca Gwiazd”, który odbył się 12.09.2015 r. oraz uroczystości z okazji setnej rocznicy Bitwy pod Rokitną. Impreza miała miejsce na Starogardzkim Rynku 13.06.2015 r. W ramach budżetu zakupiony został też  projektor filmowy do SCK, wykorzystany podczas seansów „Kina Letniego” . W realizacji jest projekt młodzieżowy „Park nowe oblicze”.

Harmonogram

1 – 14 października 2015 r. – przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach miejskich
15 – 30 października 2015 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół ds. Opiniowania
20 – 30 października 2015 r. – uzupełnianie braków formalno-prawnych formularzy zgłoszeniowych przez wnioskodawców
02 – 06 listopada 2015 r. – możliwość wycofania projektu przez wnioskodawcę
09 listopada 2015 r. – losowanie numerów i ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie
16 – 29 listopada 2015 r. – głosowanie nad propozycjami
14 grudnia 2015 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl