Mieszkańcy poznali szczegóły rozpoczynającej się przebudowy Rynku

Jakie utrudnienia w ruchu wystąpią podczas przebudowy Rynku? Jak zmieni się organizacja ruchu po zakończeniu inwestycji? Co miasto planuje zrobić, aby upiększyć kamienice i pozbyć się szpecących budynki reklam? Na te i inne pytania władze odpowiedziały mieszkańcom na spotkaniu w dniu 21 czerwca w kinie Sokół.

– Na modernizację Rynku czekaliśmy wszyscy bardzo długo. Przypuszczam, że każdy ma inne wyobrażenie tego jak ten nasz Rynek powinien wyglądać i jaką powinien mieć przyszłość. Ważne jest jednak, że wreszcie po wielu latach rozpoczynamy jedną z najważniejszych inwestycji w mieście – powiedział prezydent witając przybyłych na spotkanie mieszkańców.

Wiceprezydent Przemysław Biesek –Talewski przypomniał zakres pierwszego etapu inwestycji pn. „Starogardzki Rynek od nowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim”. Obejmie on Rynek, Ratusz oraz mury obronne w rejonie kościoła św. Mateusza. – Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych – powiedział wiceprezydent. – Wniosek znajduje się na liście rezerwowej, ale jest duże prawdopodobieństwo, że Starogard otrzyma dotację na poziomie 60 % kosztów.

Dalej naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński omówił przebieg poszczególnych etapów budowy, planowanych na ten i następny rok. Poinformował też o utrudnieniach, które wystąpią w czasie wykonywanych robót. Zaznaczył, że ruch na Rynku odbywać się będzie przez cały okres budowy, tyle że w ograniczony sposób.

– Nie będzie tak, że wszędzie jednocześnie będą robotnicy i maszyny – zapewnił naczelnik. – To, że w pewnym momencie prace na ulicy Podgórnej będą prowadzone równocześnie z pracami na Rynku nie spowoduje większych utrudnień w ruchu. Dzięki temu w razie konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, gdyż jak wiadomo cały obszar Rynku wpisany jest do rejestru zabytków, prace  będą kontynuowane tyle, że na innym obszarze centrum.

Przedstawił też zmiany organizacji ruchu po zakończeniu budowy. M.in. na ulicy Kellera ruch zostanie odwrócony, ulica Kanałowa z podrzędnej stanie się ulicą główną, a ulica Chojnicka będzie podporządkowana względem ulicy Spichrzowej. Ulica Tczewska na odcinku od ulicy Wodnej do Rynku i ulica Sambora na odcinku od ulicy Zajezdnej do Rynku zostaną wyłączone z ruchu kołowego. – W obszarze starego miasta zostanie wprowadzona strefa zamieszkania oraz strefa skrzyżowań równorzędnych – informował naczelnik. – W praktyce to będzie oznaczać ograniczenie prędkości do 20 km/h, całkowite pierwszeństwo pieszych w dowolnym obszarze starego miasta, parkowanie aut tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych oraz zasadę pierwszeństwa dla jadących „prawa wolna”.

– Zmiany mają uspokoić ruch, dać pierwszeństwo pieszym oraz ograniczyć liczbę samochodów, które będą przejeżdżać i parkować na starym mieście – informował wiceprezydent Talewski. – Rynek ma być przestrzenią wspólną i zrównoważoną, gdzie piesi będą czuć się bezpiecznymi i równoprawnymi uczestnikami ruch.

Wiceprezydent omówił też szczegółowo mapę alternatywnych parkingów wokół Rynku oraz wspomniał o innych działaniach, powiązanych z przebudową starego maista. Przedstawił plany kompleksowej rewitalizacji śródmieścia, przebudowy ulic Kanałowej –Tczewskiej i Sobieskiego, parku miejskiego, budowę deptaka rekreacyjnego na trasie  Kościuszki – Owidzka oraz budowę Centrum Wsparcia Rodziny w dawnym budynku szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki.

Wiceprezydent zwrócił też uwagę na działania, których celem jest poprawa wyglądu starogardzkich kamienic, które znajdują się w centrum miasta. Przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Miasta uchwaliła zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli, którzy podejmą się renowacji frontów budynków. – Zwolnienie może wynieść do 50% kosztów inwestycji i obowiązywać nie dłużej niż 5 lat – mówił wiceprezydent. – Zdajemy sobie sprawę że to kropla w morzu potrzeb, dlatego pracujemy nad nowymi koncepcjami, jak zachęcić właścicieli do odnawiania elewacji, szczególnie tych, które są widoczne w przestrzeni miejskiej – dodał Biesek-Talewski.

Podczas spotkania poruszono też kwestie likwidacji szpecących kamienice reklam i pozostawienie tylko szyldów. Wiceprezydent przedstawił obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. Poinformował też, że władze pracują nad opracowaniem zasad, które po zatwierdzeniu przez Radę Miasta, staną się prawem miejscowym.

Mieszkańcy pytali o realność założonych terminów budowy w przypadku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, wjazdu i wyjazdu na jednokierunkowe ulice Browarową i Kilińskiego oraz organizację ruchu i lokalizację miejsc parkingowych na Rynku. Prezydent wyjaśnił, że jeśli chodzi o parkowanie aut, to na stałe wyłączona będzie tylko i wyłącznie południowa strona Rynku. Po stronie wschodniej i zachodniej będzie można parkować przez cały rok, a północna strona będzie zamknięta tylko na czas organizacji wielkich imprez masowych, które zajmują nie więcej niż 5% czasu w roku. Podkreślił, że liczba miejsc postojowych będzie zmniejszona, parking na Rynku będzie płatny i możliwy tylko w miejscach wyznaczonych. W kwestii ulic Browarowej i Kilińskiego naczelnik wyjaśnił, że dla samochodów osobowych te ulice na okres prowadzonych prac będą ślepe. W przypadku dostaw towaru do punktów usługowych wjazd i wyjazd na te ulice będzie możliwy tylko od ulicy Hallera, ale będzie trzeba to uzgodnić wcześniej z kierownikiem budowy.   

Szczegóły dotyczące utrudnień w ruchu komunikacyjnym, zmian kierunków jazdy i kursowania autobusów oraz zmian organizacji ruchu po zakończeniu inwestycji zostaną przedstawione w oddzielnych bieżących informacjach. 

W załączeniu pełna prezentacja, która została przedstawiona na spotkaniu 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl