Lista ulic do tymczasowego utwardzenia

W 2016 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu tymczasowego utwardzania płytami Yomb dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na tej podstawie Prezydent Miasta corocznie ogłasza na stronie internetowej uaktualnioną listę ulic przewidzianych do utwardzenia.

W 2020 r. w pierwszej kolejności planowane jest dokończenie prac na sięgaczach w ul. Druha Grzybka, Sucharskiego oraz na końcowym odcinku ul. Kalinowskiego. Również w tym roku utwardzone zostaną ulice: Wyszyńskiego, Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Majowa, Kolejowa (sięgacz), Leśna, Topolowa oraz Rolna.

Pełna lista rankingowa:

Zgodnie z treścią uchwały o miejscu decydowała suma punktów zyskanych na podstawie poniższych kryteriów oceny:
znaczenie ulicy w układzie komunikacyjnym miasta,
gęstość zaludnienia ulicy według ewidencji ludności,
stan uzbrojenia podziemnego,
liczba obiektów/miejsc użyteczności publicznej zlokalizowanych przy danej ulicy,
liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zlokalizowanych przy ulicy.

W terminie 14 dni od publikacji listy rankingowej mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi dotyczące przyznanej ich ulicom punktacji oraz miejsca na liście. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na utwardzeniu nawierzchni ulicy płytami Yomb. W takich przypadkach powinni wnieść pisemny protest w tej sprawie podpisany przez minimum 50% mieszkańców danej ulicy.

Prezydent rozpatrzy wniesione przez mieszkańców uwagi, zastrzeżenia oraz protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty kolejności ulic przewidzianych do utwardzenia. Ulice, w stosunku do których wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl