Konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

6 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2021.

Konsultacje potrwają do 5 grudnia 2019 r. Mają na celu ustalenie zapisów uchwały. Jej projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Komórka merytoryczna: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży
Formy konsultacji:
1. otwarte spotkanie z mieszkańcami
2. zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Formularz zbierania uwag stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

HARMONOGRAM

Akcja informacyjna
06.11.2019 – 05.12.2019

Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
06.11.2019 – 05.12.2019

Spotkanie konsultacyjne
13.11.2019, godz. 16:00 – 17:00, Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, sala 102

Spotkanie konsultacyjne
21.11.2019, godz. 16:00 – 17:00, Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, sala 102

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać w okresie trwania konsultacji:
– na stronie internetowej: starogard.pl,
– od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 w pokoju 211 – informacji udziela Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży lub telefonicznie: 881 200 480.

Uwagi, wnioski i propozycje do przedmiotu konsultacji należy przesyłać za pośrednictwem uzupełnionego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia br.: Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem: „konsultacje uchwały BO 2021″ (decyduje data stempla pocztowego); pocztą elektroniczną na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „konsultacje uchwały BO 2021”.

Załączniki:

1. Projekt uchwały z załącznikami

2. Formularz konsultacji

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl