Jakość potwierdzona certyfikatem. ISO 9001:2015 w Urzędzie

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada prezydent Janusz Stankowiak odebrał z rąk Artura Szwocha prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja certyfikat jakości ISO 9001:2015. Stawia to Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim w gronie nowoczesnych organizacji, które stosują wysokie standardy zarządzania. Oznacza też, że priorytetem działania urzędników jest służba mieszkańcom dla wspólnego dobra miasta.

Urząd Miasta pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2008 otrzymał w 2010 roku. Decyzja o kontynuacji certyfikacji Urzędu wynikała z przekonania władz miasta, że celem zarządzania nie jest stabilizacja, lecz zmiana i innowacja, która zmierza do zarządzania nastawionego na jakość przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie.

W toku prac nad systemem zarządzania jakością urzędnicy przeszli serie szkoleń z zakresu normy ISO 9001, a także opracowali podstawowe dokumenty systemowe: misję, księgę jakości, procedury. Przyjęto także system wewnętrznej kontroli w formie auditów jakości, które mają na celu sprawdzenie, czy urzędnicy postępują wedle ustalonych procedur.

W dniu 30 września 2016 roku podczas sesji Rady Miasta prezydent Janusz Stankowiak odebrał certyfikat zaświadczający, że Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim stosuje System Zarządzania wg normy ISO 9001:2015

Sednem tego Systemu jest stałe doskonalenie działania urzędu, aby mieszkańcy oraz pozostali klienci byli zadowoleni ze sposobu w jaki są obsługiwani. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania jest poważnym atutem w kontaktach z przedsiębiorcami, którzy działają lub chcą podjąć działalność na naszym lokalnym rynku. Wdrożony i funkcjonujący Systemu Zarządzania w  Urzędzie służy wzmocnieniu i uporządkowaniu jego działalności oraz podniesieniu poziomu wewnętrznej dyscypliny..

System Zarządzania wg normy ISO 9001:2015 oznacza, że dla Urzędu i jego pracowników priorytetem są:
• Przyjazna obsługa Klientów urzędu świadczona w granicach obowiązującego prawa, w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy,
• Organizacja pracy ukierunkowana na stałe doskonalenie jej jakości, efektywności i skuteczności oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników urzędu,
• Utrwalanie wśród pracowników Urzędu świadomości o służebnej roli administracji wobec mieszkańców miasta,
• Stałe pogłębianie zaangażowania pracowników Urzędu w zarządzanie jakością ich pracy, pracy całego urzędu oraz w rozwój Systemu Zarządzania.

certyfikat-2016

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl