Inni zmienili swoją okolicę – zmień i Ty

Mieszkańcy Starogardu, już po raz trzeci mogą zgłaszać pomysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich osiedli i ulic. Wystarczy złożyć wniosek i postarać się, aby jak najwięcej osób na niego zagłosowało.

Formularze do składania wniosków dostępne są na stronie internetowej miasta: www.starogard.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta, pok. 01.

Projekty można składać w terminie od 1 do 14 września 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta w Urzędu Miasta, pok. 01.

Zasady budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Kwota – 1 mln zł

W tym 940 tys. zł na projekty infrastrukturalne i 60 tys. zł na projekty społeczne w ramach inicjatywy lokalnej.
Miasto podzielone jest na IV rejony. Każdy wyznaczony obszar miasta ma do dyspozycji kwotę 200 tys. zł. Dodatkowo w tym roku oprócz czterech zwycięskich projektów, ze wszystkich pozostałych wniosków zostanie wybrany jeden, który uzyska największą liczbę głosów. Piąty projekt otrzyma dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. Pozostałe 40 tys. złotych mieszkańcy będą mogli wykorzystać na projekt ogólnomiejski, czyli taki, który realizowany będzie co najmniej w dwóch rejonach miasta. To może być doposażenie istniejących placów zabaw, ławeczka, lampa, kosz na śmieci dla psów, itd.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Starogardzie Gdańskim.
Wszystkie zasady trzeciej edycji budżetu obywatelskiego – również formularz wniosku znajdziecie na specjalnej, nowej stronie, całkowicie poświęconej budżetowi obywatelskiemu http://bo.starogard.pl/.

Inni już zadziałali – Ty wybierasz Ty decydujesz

Budżet obywatelski w poprzednich latach spełnił swoją rolę. Do tej pory powstały trzy nowe place zabaw i dwie siłownie pod chmurką, w szkole podstawowej Nr 4 wyremontowano salę gimnastyczną, a w SP Nr 1 wybudowano bieżnię z placem zabaw w środku.

W tym roku mieszkańcy przeznaczyli pieniądze na utwardzenie drogi do swoich domów, na osiedlową siłownię na świeżym powietrzu, rolkowisko i plac zabaw Fiku-Miku. Ulica Heweliusza , siłownia „W zdrowym ciele zdrowy duch” na osiedlu przy Juranda ze Spychowa i rolkowisko na Łapiszewie już działają.

Budżet obywatelski to narzędzie dla mieszkańców, dzięki któremu mogą realizować swoje pomysły i potrzeby. Sami decydują na co wydać pieniądze i co poprawić w swoim najbliższym otoczeniu. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, którym zależy, aby Starogard stawał się miastem przyjaznym do życia.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl