Dawny komendant Hufca – patronem nowej ulicy

Był inicjatorem budowy stanicy harcerskiej i Pomnika Poległych i Zamordowanych w latach 1939 – 1945 Harcerzy – teraz ma w Starogardzie swoją ulicę. Radni zadecydowali o nazwaniu imieniem Druha Franciszka Piechowskiego nowej ulicy, położonej w południowej części miasta w rejonie ul. Heweliusza. Druga ulica w rejonie ulicy Skarszewskiej otrzymała nazwę Chrztu Polski.

Harcmistrz Franciszek Piechowski

Franciszek Piechowski urodził się 11 grudnia 1915 roku w Kościerzynie. Już przed wojną był drużynowym, najpierw w Bobowie, potem w Starogardzie, a  następnie w Bydgoszczy. Po wojnie w lutym 1946 roku został Komendantem Hufca Harcerzy w Starogardzie. Organizował liczne uroczystości harcerskie w Starogardzie, a w 1947 roku wraz i innymi harcerzami doprowadził do otwarcia Domu Harcerza na tyłach Szkoły Podstawowej nr 2. Funkcje Komendanta pełnił do czerwca 1948 roku. Zrezygnował z tej funkcji i odszedł z harcerstwa ze względu na coraz większe upolitycznienie pracy harcerskiej. Jak sam mówił po okresie stalinowskim do pracy harcerskiej nie miał zamiaru wracać. Jednak pomimo wcześniejszej niechęci, za namową powracającego z Syberii Komendanta Chorągwi Gdańskiej, legendarnego druha Józefa Grzesiaka „Czarnego” i Komendantki Hufca Harcerek druhny Małgorzaty Masiakowej, 21 stycznia 1958 roku druh Franciszek objął ponownie funkcję Komendanta Hufca w Starogardzie. Za Jego komendantury zbudowano i oddano do użytku w 1961 roku stanicę harcerską nad Wierzycą. Wzniesiono również i odsłonięto w 1967 roku pomnik ku czci Poległych i Zamordowanych w latach 1939-1945 Harcerzy, a w 1972 roku nadano Hufcowi Starogardzkiemu imię generała Józefa Wybickiego. Z pełnienia funkcji Komendanta zrezygnował w październiku 1972 roku. W kolejnych latach pełnił funkcję Przewodniczącego Kręgu Seniorów. Zmarł w Starogardzie 12 czerwca 1998 roku.

– Można śmiało powiedzieć, że druh Franciszek Piechowski był Komendantem w najtrudniejszych okresach dla harcerstwa – powiedział harcmistrz Wojciech Mokwa. – To między innymi tacy jak On, pomimo wielu prób upolitycznienia działalności harcerskiej w okresie PRL, zgodnie z apelem Aleksandra Kamińskiego „idźcie robić harcerstwo w drużynach” uchronili szeregowych harcerzy od indoktrynacji. To instruktorzy pokroju druha Franciszka, umożliwili przeniesienie idei przedwojennego harcerstwa i jego odnowę po przemianach na początku lat dziewięćdziesiątych. To co mamy i to jacy jesteśmy, w dużej części zawdzięczamy właśnie druhowi harcmistrzowi Franciszkowi Piechowskiemu – dodał Wojciech Mokwa.

Drugą nową ulicę w północno-zachodniej części Starogardu Rada Miasta nazwała ulicą Chrztu Polski. Nowa droga łączy ulicę Niemojewskiego, Biskupa Dominika z ulicą Skarszewską.

Dwa lata temu Polska obchodziła okrągłą 1050 rocznicę tego niezwykle ważnego w dziejach Narodu i Państwa wydarzenia. Przyjęcie przez Księcia Polan Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa dla całego Państwa, powstałego na przestrzeni lat ze zjednoczenia wielu plemion pogańskich. Chrzest Polski uważany jest za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego. Nowa nazwa ulicy Chrztu Polski ma  stale o tym przypominać. 

Obie nazwy nadane zostały na LVI sesji w dniu 29 sierpnia 2018 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl