Czas na ostateczne rozstrzygnięcie. Znamy wstępną listę projektów BO2022

Miasto zakończyło etap wstępnej weryfikacji wniosków do siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w Starogardzie Gdańskim. Do Urzędu wpłynęło 18 wniosków. Jeden otrzymał ocenę pozytywną, czternaście zostało ocenionych pozytywnie warunkowo, natomiast trzy projekty otrzymały ocenę negatywną.

W wyniku wstępnej oceny wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2022 pod względem formalno-prawnym z 18 zgłoszeń, które wpłynęły do Urzędu,  tylko jeden  projekt otrzymał ocenę pozytywną. Czternaście z nich otrzymało pozytywną ocenę warunkowo. Ich wnioskodawcy zostaną wezwani do uzupełnienia projektów.

Wnioskodawcy, których projekty otrzymały ocenę negatywną mają możliwość złożenia protestu. Protest wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości pełnej listy projektów, tj. do dnia 3 września 2021 roku.

Podana do wiadomości publicznej lista  wszystkich złożonych wniosków ma jednocześnie służyć ich porównania. Zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego dopuszcza się możliwość wycofania projektu przez Wnioskodawców jeżeli kilku Wnioskodawców złoży swoje projekty na taki sam lub podobny zakres inwestycji.

Lista projektów złożonych w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2022

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl