Cech Rzemiosł Różnych ogłasza konkurs

Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim ogłasza konkurs dla uczniów klas ósmych i siódmych szkół podstawowych „Wiedza o zawodach rzemieślniczych”. Do wygrania atrakcyjne nagrody – między innymi laptop, tablet i telefony komórkowe.

Konkurs odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 roku. Przystąpić mogą do niego uczniowie klas ósmych i siódmych szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
– zgłoszenie szkoły do konkursu;
– rejestracja uczestnika formularzem na stronie Cechu: https://cechstarogard.pl/
– akceptacja regulaminu konkursowego;
– zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w sposób zdalny. Podczas rejestracji, która jest możliwa od 11 do 30 listopada 2022 r. uczeń zakłada własne konto na platformie do samoedukacji i zwiększa własne szanse na zwycięstwo przyswajając materiał w niej zawarty. Bezpośrednio z platformy do samoedukacji w dniach trwania konkursu uczeń otrzyma dostęp do platformy konkursowej. Z poziomu własnej komórki, komputera czy laptopa aktywuje sesję konkursową.
W konkursie przewidziano aż 15 nagród dla laureatów konkursu. Do wygrania między innymi:
– laptop;
– tablet;
– telefony komórkowe;
– głośniki JBL;
– słuchawki bezprzewodowe.