Budowa ulicy Iwaszkiewicza

Do 31 stycznia 2021 r. zakończona zostanie budowa ulicy Iwaszkiewicza. 5 grudnia prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę ze starogardzkim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg.

Umowa dotyczy przede wszystkim zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz budowy drogi gminnej w ul. Iwaszkiewicza wraz z oświetleniem ulicznym. Zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020 i Funduszu Dróg Samorządowych zamontowane będą 4 tablice informacyjne i 2 promocyjne. Zadania te mają zostać wykonane do 30 listopada 2020 r.

Dodatkowo, do 31 stycznia 2021 r. zaprojektowana i wybudowana będzie także infrastruktura towarzysząca dla zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych. Przeprowadzony zostanie montaż zasuwy z napędem elektrycznym, montaż czujnika poziomu wody z instalacją alarmową, zasilania elektrycznego urządzeń, zakup stacji meteorologicznej z rejestratorem opadu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Budowa drogi w 50% dofinansowana będzie z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa kanalizacji ze zbiornikiem retencyjnym natomiast z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (85% od netto dofinansowania).

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl