Bezpłatny dowóz dzieci z niepełnosprawnością do szkoły zabezpieczony

Od 1 stycznia uprawnione dzieci z niepełnosprawnością dowożą do szkoły dwa autobusy miejskie oznaczone specjalnymi numerami S01 i S02. Dzieci odbierane są z wyznaczonych w tym celu przystanków zlokalizowanych najbliżej ich miejsca zamieszkania. W ten sposób Prezydent Miasta zapewnia im bezpłatny transport do szkoły.

Koszty przewozu 61 dzieci z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2021/2022 w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o prawie 640 tys. zł. W ubiegłym roku na transport dzieci z niepełnosprawnościami Miasto wydało blisko 915 tys. zł. W roku szkolnym 2020/2021 – ta sama usługa kosztowała ponad 275 tys. zł. Ta ogromna różnica najprawdopodobniej wynikła z pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, wzrostu cen paliw oraz dynamicznie zmieniających się okoliczności zewnętrznych. To zmusiło władze miasta do podjęcia działań mających na celu zmianę systemu. Priorytetem było zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnością bezpłatnego dowozu do szkoły.

Prace nad organizacją nowego systemu dowozu uprawnionych dzieci z niepełnosprawnościami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim trwały od listopada 2022r.

W połowie grudnia 2022 r. rodzice/opiekunowie dzieci otrzymali informację o zmianie zasad wraz z harmonogramem zawierającym listę przystanków oraz planowane godziny dowozu/odwozu do/z Ośrodka. Prezydent Miasta wyjaśnił im, że podjął wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia ich dzieciom bezpłatnego i bezpiecznego dowozu do szkoły.

Nowe zasady dowozu

W związku z tym ustalono, że 40 uprawnionych dzieci dowozi Miejski Zakład Komunikacji. Służą temu dwie specjalne linie autobusowe SO1 i SO2. Każdego  ranka odbierają dzieci z wyznaczonych do tego celu przystanków i zawożą do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim. Przystanki wyznaczone są w miejscach zlokalizowanych najbliżej ich miejsca zamieszkania.

21 dzieci jest dowożonych trzema busami przez Firmę Handlowo-Usługową „MATEOBUS” Sławomir Tecław, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowo podczas przewozu dzieci Miasto zapewnia im opiekę 4 opiekunów.

Miasto stawia na niezależność

– Docelowo, w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych, planujemy zabezpieczyć całość dowozów przez Gminę. Pierwszym krokiem było złożenie wniosku o zakup busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnością do 18. roku życia. Na dniach podpiszemy umowę na dofinansowanie tego zakupu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Liczymy na to, że nowego busa kupimy w pierwszej połowie tego roku. W przyszłości będziemy się starać o dofinansowanie zakupu kolejnych pojazdów w ramach programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością”.  W ten sposób staniemy się całkowicie niezależnym usługodawcą w tym zakresie. To znacząco zmniejszy koszty usługi, poprawi jej jakość i zapewni dzieciom komfort jazdy – podkreśla wiceprezydent Maciej Kalinowski.  – To była trudna decyzja. Najważniejsze jednak, że dzieci z niepełnosprawnością w Starogardzie Gdańskim mają zapewniony bezpłatny transport do szkoły.