Bezpieczeństwo uczniów najważniejsze

Starogardzka Straż Miejska wzorem lat ubiegłych brała aktywny udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Jako przedstawiciel Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, była również współorganizatorem całej akcji.

Między 16 a 31 sierpnia straże przeprowadziły przegląd infrastruktury przyszkolnej. Kontroli podlegało oznakowanie przejść dla pieszych, stan chodników, ogrodzeń, barierek bezpieczeństwa i innych zabezpieczeń a także sprawdzano widoczność zarówno dla ruchu pieszego jak i kołowego. Stwierdzone nieprawidłowości przekazano zarządcom terenu. 375 patroli biorących udział w akacji skontrolowało 213 placówek oświatowych. W zajęciach promujących bezpieczne zachowania w drodze do szkoły uczestniczyło 2720 dzieci.

Uczniowie PSP 3 na spotkaniu ze starogardzkimi strażnikami.

– Od początku roku szkolnego do 17 września przeprowadziliśmy na naszym rejonie działania polegające na patrolowaniu terenu w pobliżu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych – wyjaśnia Leszek Żołądowski, rzecznik prasowy starogardzkiej Straży Miejskiej.

Podejmowano interwencję wobec kierowców pozostawiających pojazdy w miejscach zabronionych, utrudniających przejście dzieciom do szkoły. Zwracano uwagę najmłodszym i ich rodzicom oraz wskazywano prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię. Strażnicy rozdawali opaski odblaskowe promujące widoczność i bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.

– Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” tak naprawdę się nie kończy – podkreśla Leszek Żołądowski. – Patrole straży miejskiej zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i domu. Bierzemy udział w spotkaniach edukacyjnych, by rozmawiać z uczniami o bezpieczeństwie. Pierwsze spotkania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II już za nami – dodaje.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl